Horonan-tsary sy feo momba ny filazantsara

Mikasika indrindra ireo zavatra hita ao amin’ny Firaketana ireo horonantsary sy horonam-peo ary sary, dia azonareo atao ny mametaka zavatra nalaina avy tao amin’io tranonkala io ho ao amin’ny tranonkala hafa na amin’ny tambazotran’ny solosaina iray mba hampiasain’ny tena manokana, hampiasaina mifandraika amin’ny fiangonana, hampiasaina tsy ara-barotra raha tsy hoe misy filazana mifanohitra amin’izany. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana sy fizarana ireo horonantsary sy horonam-peo ary sary an’ny Fiangonana dia tsidiho ny pejin’ireo karazam-panontaniana (FAQ).

      Ireo Zavatra Ifantohana aseho eto