Mjete Informimi për Ungjillin

Përveç nëse tregohet ndryshe, individët mund të postojnë materiale nga pjesa e Bibliotekës për Mjetet e Komunikimit të kësaj faqeje interneti në një faqe tjetër interneti ose në një rrjet kompjuterik për përdorimin e tyre vetjak, jo për tregti. Kjo e drejtë mund të anulohet në çfarëdo kohe dhe për çfarëdo arsyeje. Organizatat dhe subjektet ligjore që dëshirojnë të përdorin materiale nga Biblioteka për Mjetet e Komunikimit mund të kërkojnë leje nga faqja jonë e Lejes. Për më shumë informacion lidhur me përdorimin dhe shpërndarjen e materialeve informuese të Kishës, kontrolloni faqen tonë të internetit PBR.

      Shënime të Spikatura