Evangeliemedia

Specifikt för material i mediabiblioteket: Du får lägga upp material från den här sidan till en annan webbsida eller datanätverk för personlig, kyrkorelaterad, icke kommersiell användning såvida inte annat anges.

President Russell M. Nelson: En profetisk bön av tacksamhet om hopp och lindring för världen