Ala o Faasalalauga a le Talalelei

E patino lava mo anomea i le Potutusi o Ala o Faasalalauga, e mafai ona e tuuina i luga anomea mai lenei saite i se isi uepisaite pe i luga o se upegaogaluega mo komepiuta mo le faaaogaina e le tagata lava ia, e le faapisinisi ma e fesootai ma le ekalesia sei vagana ua faailoa atu. Mo nisi faamatalaga e uiga i le faaaogaina ma le faasoaina atu o ala o faasalalauga a le Ekalesia, ia tagai i la tatou itulau FFS (FAQs).

Taulimaina o Manaoga o Tamaiti e Laiti Ifo