Phương Tiện Truyền Thông Phúc Âm

Đặc biệt là đối với các tài liệu trong Thư Viện Phương Tiện Truyền Thông, anh chị em có thể đưa tài liệu ở trang này lên các trang mạng khác hoặc mạng máy vi tính nhằm mục đích sử dụng mang tính cá nhân, liên quan đến giáo hội, phi thương mại trừ trường hợp nào được chỉ rõ là không được. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và chia sẻ tài liệu phương tiện truyền thông của Giáo Hội, vui lòng đọc trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Chuển Bị Để Giảng Dạy Trong Hội Thiếu Nhi