Media sa Ebanghelyo

Labi na alang sa materyal diha sa Media Library, mahimo nimong i-post ang materyal gikan niining site ngadto sa laing website o diha sa computer network alang sa personal, may kalabutan sa simbahan, dili pangkomersyal nga paggamit gawas kon gipahibalo. Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa paggamit ug pagpakigbahin sa Church media, susiha ang among FAQ page.