Μ.Μ.Ε. Ευαγγελίου

Συγκεκριμένα για το υλικό στη Βιβλιοθήκη Μέσων, μπορείτε να αναρτάτε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο σε άλλον ιστότοπο ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών για χρήση προσωπική, εκκλησιαστική, μη εμπορική χρήση,

Παλαιά Διαθήκη–Βιβλίο Τέχνη στο Ευαγγέλιο