Evankeliumiaiheinen mediasisältö

Erityisesti mediakirjastossa olevaa aineistoa koskien: Voit julkaista tämän sivun aineistoa toisella verkkosivustolla tai tietokoneverkossa henkilökohtaiseen, kirkkoon liittyvään, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin ilmoiteta. Lisää tietoa kirkon media-aineiston käytöstä ja jakamisesta on Usein esitettyjä kysymyksiä -sivullamme.

Äänen lataaminen

Lataukset ovat MP3-tiedostoina pakatussa tiedostossa. Napsauta ”Lataa luvuittain”, kun haluat tietyt MP3-tiedostot. Katso oikealla puolella olevia opasteita siitä, kuinka avaat äänitiedostosi iOS- tai Android-mobiililaitteilla.

Lataukset

Ezra Taft Bensonin kirjan kannen pienkuvake äänikirjan lataamiseksi Jeesus Kristus -kirjan kannen pienkuvake. Napsauttamalla lataat Jeesus Kristus -äänikirjan.Uuden testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännösversion kansi.Nuorten voimaksi -kirjasen kansi
Ezra Taft Benson
 
*Lataa luvuittain
Jeesus Kristus
 
*Lataa luvuittain
Uusi testamentti
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
Nuorten voimaksi
 
*Lataa Daisy

Laajenna aihetta ja mene äänilatauksiin napsauttamalla otsikkoa.
Napsauta sitten kuvaa aloittaaksesi lataamisen suoraan pakatusta tiedostosta.

Pyhät kirjoitukset
Mormonin kirjan kansi.Opin ja liittojen kansi.Uuden testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännösversion kansi.Vanhan testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännösversion kansi.
Mormonin kirja
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
Oppi ja liitot
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
Uusi testamentti
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
Vanha testamentti
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
Kallisarvoisen helmen kansi   
Kallisarvoinen helmi
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
*Lataa luvuittain
   
Pyhien kirjoitusten hallinta 
Vanhan testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännösversion kansi.Uuden testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännösversion kansi.Mormonin kirjan kansi.Opin ja liittojen kansi.
Vanha testamentti
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
Uusi testamentti
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
Mormonin kirja
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
Oppi ja liitot
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
Pyhiin kirjoituksiin liittyvää
Mormonin kirjan kuvitettuja kertomuksia -pienkuvake. Jeesus käy Amerikan mantereella.Opin ja liittojen kuvitettuja kertomuksia -pienkuvake. Profeetta Joseph Smith.Uuden testamentin kuvitettuja kertomuksia -pienkuvake. Jeesus opettamassa.Vanhan testamentin kuvitettuja kertomuksia -pienkuvake Palava pensas
Mormonin kirjan kertomuksia
 
*Lataa luvuittain
Opin ja liittojen kertomuksia
 
*Lataa luvuittain
Uuden testamentin kertomuksia
 
*Lataa luvuittain
Vanhan testamentin kertomuksia
 
*Lataa luvuittain
Pyhien kirjoitusten tutkimisaineistoa
Pienkuvake. Jeesus opettaa nefiläisiä.Pienkuvake. Jeesus opettaa nefiläisiä.Ensimmäinen näky, jossa Joseph Smith, taivaallinen Isä ja Jeesus KristusEnsimmäinen näky, jossa Joseph Smith, taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
Mormonin Kirja, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Oppi ja liitot sekä kirkon historia – oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Oppi ja liitot ja kirkon historia – opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Jeesus opettaa vuorisaarnaa – oppikirjan kannen pienkuvake Uusi testamenttiJeesus opettaa vuorisaarnaa – oppikirjan kannen pienkuvake Uusi testamenttiMAP-kirkon Vanhan testamentin oppikirjaMAP-kirkon Vanhan testamentin oppikirja
Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Vanha testamentti, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Vanha testamentti,
Evankeliumin oppi
-luokan opettajan opas

 
*Lataa luvuittain
Kirkon presidenttien opetuksia
Ezra Taft Bensonin oppikirjan kannen pienkuvake äänikirjan lataamiseksi Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Fielding Smith -kirjan kansiKirkon presidenttien opetuksia: Lorenzo Snow -kirjan pienkuvakeKirkon presidenttien opetuksia: George Albert Smith -kirjan pienkuvake
Ezra Taft Benson
 
*Lataa luvuittain
Joseph Fielding Smith
 
*Lataa luvuittain
Lorenzo Snow, 2013
 
*Lataa luvuittain
George Albert Smith, 2012
 
*Lataa luvuittain
Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith -kirjan kannen pienkuvakeKirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball -kirjan kannen pienkuvakeKirkon presidenttien opetuksia: Wilford Woodruff -kirjan kansiKirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay -kirjan kansi
Joseph Smith, 2008–2009
 
*Lataa luvuittain
Spencer W. Kimball, 2007
 
*Lataa luvuittain
Wilford Woodruff, 2006
 
*Lataa luvuittain
David O. McKay, 2005
 
*Lataa luvuittain
Kirkon presidenttien opetuksia: Heber J. Grant -kirjan kansiKirkon presidenttien opetuksia: John Taylor -kirjan kansiKirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee -kirjan kansiKirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith -kirjan kansi
Heber J. Grant, 2004
 
*Lataa luvuittain
John Taylor, 2003
 
*Lataa luvuittain
Harold B. Lee, 2002
 
*Lataa luvuittain
Joseph F. Smith, 2000–2001
 
*Lataa luvuittain
Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young -kirjan kansi   
Brigham Young, 1998–1999
 
*Lataa luvuittain
   
Muita kirkon julkaisuja 
Riippuvuuksista toipumisen ohjelma -kirjasen kannen pienkuvakeJeesus Kristus -kirjan kannen pienkuvake. Napsauttamalla lataat Jeesus Kristus -äänikirjan.Our Search for Happiness -kirjan kannen pienkuvakeTotuuden palautus -kirjasen kannen pienkuvake
Riippuvuuksista toipumisen ohjelma
 
*Lataa luvuittain
Jeesus Kristus
 
*Lataa luvuittain
Our Search for HappinessTotuuden palautus
 
*Lataa luvuittain
Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos -kirjasen kannen pienkuvakeSaarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun oppaan kannen pienkuvakeOpettaminen, kutsumuksista suurin -kirjan kannen pienkuvakePerintömme – lyhyt katsaus kirkon historiaan -kirjan kannen pienkuvake
Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas
 
*Lataa luvuittain
Opettaminen, kutsumuksista suurin
 
*Lataa luvuittain
Perintömme – lyhyt katsaus kirkon historiaan
 
*Lataa luvuittain
Evankeliumin periaatteet -oppikirjan kannen pienkuvakeNuorten voimaksi -kirjasen kansi  
Evankeliumin periaatteet, 2008
 
*Lataa luvuittain
Nuorten voimaksi
 
*Lataa Daisy
  

– Oppikirjat –

Melkisedekin pappeus
Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Fielding Smith -kirjan kansiPerheen opas -kirjasen kannen pienkuvake
Joseph Fielding Smith
 
*Lataa luvuittain
 
Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa A
 
*Lataa luvuittain
Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B
 
*Lataa luvuittain
Perheen opas
 
*Lataa luvuittain
Lähetysseurakunnan opas -kirjasen kannen pienkuvakeEvankeliumin periaatteet -oppikirjan kannen pienkuvake
 
Opettaminen, kutsumuksista suurin -kirjan kannen pienkuvake
Lähetysseurakunnan opas
 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas
 
*Lataa luvuittain
Evankeliumin periaatteet, 2008
 
*Lataa luvuittain
Opettaminen, kutsumuksista suurin
 
*Lataa luvuittain
Apuyhdistys 
Tyttäriä minun valtakunnassani -kirjasen kannen pienkuvakeNainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A -kirjan kannen pienkuvakeNainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B -kirjan kannen pienkuvake
Joseph Fielding Smith
 
*Lataa luvuittain
 
Tyttäriä minun valtakunnassani
 
*Käy sivulla
Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A
 
*Lataa luvuittain
Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B
 
*Lataa luvuittain
Perheen opas -kirjasen kannen pienkuvakeLähetysseurakunnan opas -kirjasen kannen pienkuvake
Perheen opas
 
*Lataa luvuittain
Lähetysseurakunnan opas
 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas
 
*Lataa luvuittain
Evankeliumin periaatteet, 2008
 
*Lataa luvuittain
   
Opettaminen, kutsumuksista suurin
 
*Lataa luvuittain
   
Alkeisyhdistys
Alkeisyhdistyksen lastenhuoneen oppikirjan kannen pienkuvake Jeesus lasten kanssaAlkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi -oppikirjan kansiAlkeisyhdistys 2: Valitse oikein A -oppikirjan kansiAlkeisyhdistys 3: Valitse oikein B -oppikirjan kansi
Alkeisyhdistyksen lastenhuoneen oppikirja
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 2: Valitse oikein A
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 3: Valitse oikein B
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja -oppikirjan kansiAlkeisyhdistys 5: Opin ja Liittojen Kirja -oppikirjan kansiAlkeisyhdistys 6: Vanha testamentti -oppikirjan kansiAlkeisyhdistys 7: Uusi testamentti -oppikirjan kansi
Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 5: Opin ja Liittojen Kirja
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 6: Vanha testamentti
 
*Lataa luvuittain
Alkeisyhdistys 7: Uusi testamentti
 
*Lataa luvuittain
Usko Jumalaan – poikien opas -kirjasen kansiUsko Jumalaan – tyttöjen opas -kirjasen kansi  
Usko Jumalaan – poikien opas
 
*Lataa luvuittain
Usko Jumalaan – tyttöjen opas
 
*Lataa luvuittain
  
Pyhäkoulu 
Pienkuvake. Jeesus opettaa nefiläisiä.Pienkuvake. Jeesus opettaa nefiläisiä.Ensimmäinen näky, jossa Joseph Smith, taivaallinen Isä ja Jeesus KristusEnsimmäinen näky, jossa Joseph Smith, taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
Mormonin kirja, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Mormonin kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Oppi ja liitot sekä kirkon historia – oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Oppi ja liitot ja kirkon historia – opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Jeesus opettaa vuorisaarnaa – oppikirjan kannen pienkuvake Uusi testamenttiJeesus opettaa vuorisaarnaa – oppikirjan kannen pienkuvake Uusi testamenttiMAP-kirkon Vanhan testamentin oppikirjaMAP-kirkon Vanhan testamentin oppikirja
Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Vanha testamentti, oppilaan opiskeluopas
 
*Lataa luvuittain
Vanha testamentti,
Evankeliumin oppi
-luokan opettajan opas

 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun oppaan kannen pienkuvakeOpettaminen, kutsumuksista suurin -kirjan kannen pienkuvake
Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opas
 
*Lataa luvuittain
Avioliitto ja perhesuhteet, opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas
 
*Lataa luvuittain
Opettaminen, kutsumuksista suurin
 
*Lataa luvuittain
Evankeliumin periaatteet -oppikirjan kannen pienkuvakePerintömme – lyhyt katsaus kirkon historiaan -kirjan kannen pienkuvake  
Evankeliumin periaatteet, 2008
 
*Lataa luvuittain
Perintömme – lyhyt katsaus kirkon historiaan
 
*Lataa luvuittain
  
Avioliitto ja perhe 
Markka markan päälle -kirjasen kansiPerhe – julistus maailmalle -asiakirjan pienkuvakeVanhempien opas -kirjasen kansiPerheen opas -kirjasen kannen pienkuvake
Markka markan päällePerhe – julistus maailmalleVanhempien opas
 
*Lataa luvuittain
Perheen opas
 
*Lataa luvuittain
Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opiskeluoppaan kansiAvioliitto ja perhesuhteet, opettajan oppaan kansiSaarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun oppaan kannen pienkuvake 
Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opas
 
*Lataa luvuittain
Avioliitto ja perhesuhteet, opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas
 
*Lataa luvuittain
 
Käsikirjat/oppaat 
Lähetysseurakunnan opas -kirjasen kannen pienkuvake  
Lähetysseurakunnan opas
 
*Lataa luvuittain
Opettamisen opas
 
*Lataa luvuittain
  
Temppeliin valmistautuminen 
Pienkuvake kirjaseen Teille annetaan voima korkeudesta – temppeliseminaari, opettajan opasValmistaudun astumaan pyhään temppeliin -kirjasen kansi  
Teille annetaan voima korkeudesta – temppeliseminaari, opettajan opas
 
*Lataa luvuittain
Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin  
Kausiluonteisia 
A Christmas Carol -kirjan kansi   
A Christmas Carol
 
*Äänikirja – M4B-tiedoston lataaminen
   

 

Pikalinkit