สื่อพระกิตติคุณ

สำหรับสื่อในคลังสื่อโดยเฉพาะ ท่านอาจโพสต์สื่อจากไซต์นี้ในเว็บไซต์อื่นหรือในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานที่เป็นส่วนตัว เกี่ยวข้องกับศาสนจักร และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์เว้นแต่จะระบุไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการแบ่งปันสื่อของศาสนจักร เข้าดูได้ที่หน้า คำถามที่พบบ่อย ของเรา

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ดาวน์โหลดเป็น MP3 ในไฟล์ซิป คลิก “ดาวน์โหลดตามบท” สำหรับ MP3 ที่เฉพาะเจาะจง ดูวิธีทำที่กรอบด้านขวาเพื่อแตกไฟล์เสียงของท่านในอุปกรณ์มือถือ iOS และแอนดรอยด์

ดาวน์โหลดที่แนะนำ

รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสำหรับดาวน์โหลดหนังสือเสียง รูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือ Jesus the Christ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือเสียง Jesus the Christปกหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับคิงส์ เจมส์ปกคู่มือเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
Jesus the Christ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน
 
*ดาวน์โหลด Daisy

คลิกหัวเรื่องเพื่อขยายหัวข้อและเข้าไปที่การดาวน์โหลดไฟล์เสียง
จากนั้นคลิกภาพเพื่อเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่ซิปไว้โดยตรง

พระคัมภีร์
ปกพระคัมภีร์มอรมอนปกหนังสือพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญาปกหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับคิงส์ เจมส์ปกหนังสือภาคพันธสัญญาเดิมฉบับคิงส์ เจมส์
พระคัมภีร์มอรมอน
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
หลักคำสอนและพันธสัญญา
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
ภาคพันธสัญญาเดิม
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกหนังสือพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า   
ไข่มุกอันล้ำค่า
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
*ดาวน์โหลดตามบท
   
ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 
ปกหนังสือภาคพันธสัญญาเดิมฉบับคิงส์ เจมส์ปกหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับคิงส์ เจมส์ปกพระคัมภีร์มอรมอนปกหนังสือพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา
ภาคพันธสัญญาเดิม
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
พระคัมภีร์มอรมอน
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
หลักคำสอนและพันธสัญญา
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์
รูปภาพขนาดเล็กของเรื่องราวจากพระคัมภีร์มอรมอน ฉบับการ์ตูน พระเยซูเสด็จเยือนทวีปอเมริการูปภาพขนาดเล็กของเรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญา ฉบับการ์ตูน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธรูปภาพขนาดเล็กของเรื่องราวในภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับการ์ตูน พระเยซูกำลังสอนรูปภาพขนาดเล็กของเรื่องราวในภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับการ์ตูน พุ่มไม้ที่มีเปลวไฟ
เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอรมอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
เรื่องราวในภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
เรื่องราวในภาคพันธสัญญาเดิม
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สื่อการศึกษาพระคัมภีร์
รูปภาพขนาดเล็ก พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟรูปภาพขนาดเล็ก พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟนิมิตแรกกับโจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์นิมิตแรกกับโจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์
แนวทางศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนสำหรับสมาชิกชั้นเรียน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครูหลักคำสอนพระกิตติคุณ พระคัมภีร์มอรมอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนหลักคำสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนหลักคำสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือ คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู ภาคพันธสัญญาใหม่รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือ คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู ภาคพันธสัญญาใหม่คู่มือภาคพันธสัญญาเดิมแอดีเอสคู่มือภาคพันธสัญญาเดิมแอดีเอส
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครูหลักคำสอนพระกิตติคุณ ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนภาคพันธสัญญาเดิม
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครู
หลักคำสอนพระกิตติคุณ
ภาคพันธสัญญาเดิม

 
*ดาวน์โหลดตามบท
คำสอนของประธานศาสนจักร
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสำหรับดาวน์โหลดหนังสือเสียง ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนจักร ลอเรนโซ สโนว์รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนจักร จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ลอเรนโซ สโนว์, 2013
 
*ดาวน์โหลดตามบท
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ, 2012
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนจักร โจเซฟ สมิธรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนจักร สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร เดวิด โอ. แมคเคย์
โจเซฟ สมิธ, 2008-09
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, 2007
 
*ดาวน์โหลดตามบท
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, 2006
 
*ดาวน์โหลดตามบท
เดวิด โอ. แมคเคย์, 2005
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร ฮีเบอร์ เจ.  แกรนท์ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร จอห์น เทย์เลอร์ ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร ฮาโรลด์ บี. ลีปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร โจเซฟ เอฟ. สมิธ
ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์, 2004
 
*ดาวน์โหลดตามบท
จอห์น เทย์เลอร์, 2003
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ฮาโรลด์ บี. ลี, 2002
 
*ดาวน์โหลดตามบท
โจเซฟ เอฟ. สมิธ, 2000-2001
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนาจักร บริคัม ยังก์   
บริคัม ยังก์, 1998-99
 
*ดาวน์โหลดตามบท
   
งานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของศาสนจักร 
รูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือโปรแกรมบำบัดการเสพติดรูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือ Jesus the Christ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือเสียง Jesus the Christรูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือ Our Search for Happinessรูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือ Truth Restored
Addiction Recovery Program
 
*ดาวน์โหลดตามบท
Jesus the Christ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
Our Search for HappinessTruth Restored
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกหนังสือแน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือสั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนารูปภาพขนาดเล็กของปก ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอนรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือมรดกของเรา: ประวัติย่อของศาสนาจักร
แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
มรดกของเรา: ประวัติย่อของศาสนาจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหลักธรรมพระกิตติคุณปกคู่มือเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
หลักธรรมพระกิตติคุณ (2008)
 
*ดาวน์โหลดตามบท
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน
 
*ดาวน์โหลด Daisy
  

-คู่มือ-

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ปกคู่มือคำสอนของประธานศาสนจักร โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวครอบครัว
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
 
หน้าที่และพรของฐานะปุโรหิต เล่ม เอ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หน้าที่และพรของฐานะปุโรหิต เล่ม บี
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หนังสือแนะแนวครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวสาขารูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหลักธรรมพระกิตติคุณ
 
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
หนังสือแนะแนวสาขา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หลักธรรมพระกิตติคุณ (2008)
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สมาคมสงเคราะห์ 
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือ Daughters in My Kingdomรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือสตรีสิทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม เอรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือสตรีสิทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม บี
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
 
Daughters in My Kingdom
 
*เยี่ยมชมหน้า
สตรีสิทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม เอ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สตรีสิทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม บี
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวครอบครัวรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวสาขา
หนังสือแนะแนวครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หนังสือแนะแนวสาขา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หลักธรรมพระกิตติคุณ (2008)
 
*ดาวน์โหลดตามบท
   
ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
   
ปฐมวัย
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือปฐมวัยบริบาล พระเยซูกับเด็กๆปกคู่มือปฐมวัย 1: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าปกคู่มือปฐมวัย 2: เลือกสิ่งดี เล่ม เอปกคู่มือปฐมวัย 3: เลือกสิ่งดี เล่ม บี
คู่มือปฐมวัยบริบาล
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 1: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 2: เลือกสิ่งดี เล่ม เอ
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 3: เลือกสิ่งดี เล่ม บี
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกคู่มือปฐมวัย 4: พระคัมภีร์มอรมอนปกคู่มือปฐมวัย 5: หลักคำสอนและพันธสัญญาปกคู่มือปฐมวัย 6: ภาคพันธสัญญาเดิมปกคู่มือปฐมวัย 7: ภาคพันธสัญญาใหม่
ปฐมวัย 4: พระคัมภีร์มอรมอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 5: หลักคำสอนและพันธสัญญา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 6: ภาคพันธสัญญาเดิม
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปฐมวัย 7: ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกคู่มือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า สำหรับเด็กชายปกคู่มือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า สำหรับเด็กหญิง  
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า สำหรับเด็กชาย
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า สำหรับเด็กหญิง
 
*ดาวน์โหลดตามบท
  
โรงเรียนวันอาทิตย์ 
รูปภาพขนาดเล็ก พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟรูปภาพขนาดเล็ก พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟนิมิตแรกกับโจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์นิมิตแรกกับโจเซฟ สมิธ พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์
แนวทางศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนสำหรับสมาชิกชั้นเรียน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครูหลักคำสอนพระกิตติคุณ พระคัมภีร์มอรมอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนหลักคำสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนหลักคำสอนและพันธสัญญาและประวัติศาสนจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู ภาคพันธสัญญาใหม่รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู ภาคพันธสัญญาใหม่คู่มือภาคพันธสัญญาเดิมแอดีเอสคู่มือภาคพันธสัญญาเดิมแอดีเอส
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครูหลักคำสอนพระกิตติคุณ ภาคพันธสัญญาใหม่
 
*ดาวน์โหลดตามบท
แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนภาคพันธสัญญาเดิม
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือครู
หลักคำสอนพระกิตติคุณ
ภาคพันธสัญญาเดิม

 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือสั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนารูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
คู่มือผู้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือผู้ให้คำแนะนำการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหลักธรรมพระกิตติคุณรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือมรดกของเรา: ประวัติย่อของศาสนาจักร  
หลักธรรมพระกิตติคุณ (2008)
 
*ดาวน์โหลดตามบท
มรดกของเรา: ประวัติย่อของศาสนาจักร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
  
การแต่งงานและครอบครัว 
ปกหนังสือ One for the Moneyรูปภาพขนาดเล็กของครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลกปกหนังสือแนะแนวสำหรับบิดามารดารูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวครอบครัว
One for the Moneyครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลกหนังสือแนะแนวสำหรับบิดามารดา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
หนังสือแนะแนวครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
ปกคู่มือผู้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวปกคู่มือผู้ให้คำแนะนำการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวรูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือสั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา 
คู่มือผู้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือผู้ให้คำแนะนำการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 
*ดาวน์โหลดตามบท
สั่งสอนกิตติคุณของเรา คู่มือศึกษาของผู้สอนศาสนา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
 
คู่มือ / หนังสือแนะแนว 
รูปภาพขนาดเล็กของปกคู่มือหนังสือแนะแนวสาขา  
หนังสือแนะแนวสาขา
 
*ดาวน์โหลดตามบท
คู่มือแนะแนวการสอน
 
*ดาวน์โหลดตามบท
  
การเตรียมตัวไปพระวิหาร 
รูปภาพขนาดเล็กสำหรับคู่มือครู การประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมมนาเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหารปกคู่มือการเตรียมตัวเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์  
คู่มือครู การประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมมนาเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหาร
 
*ดาวน์โหลดตามบท
การเตรียมตัวเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์  
ตามฤดูกาล 
ปกหนังสือ A Christmas Carol   
A Christmas Carol
 
*หนังสือเสียง - ดาวน์โหลด M4B
   

 

ลิงก์ด่วน