Kirkens media

Hva materiell i mediebiblioteket angår, kan du legge ut materiell fra dette nettstedet på et annet nettsted eller datanettverk for personlig, kirkerelatert, ikke-kommersiell bruk med mindre noe annet er angitt. For mer informasjon om bruk og deling av Kirkens medier, kan du ta en titt på vår side med vanlige spørsmål.

Lydnedlastinger

Nedlastingene er MP3-filer i en zip-fil. Klikk på “Nedlasting etter kapittel” hvis du vil velge hvilke MP3-filer du vil laste ned. Se veiledningene i høyre vindusramme for å pakke ut lydfilene på mobile iOS- og Android-enheter.

Utvalgte nedlastinger

Miniatyrbilde av Ezra Taft Benson-håndbokens omslag for nedlasting av lydbok Miniatyrbilde av omslaget til boken Jesus Kristus. Klikk for å laste ned en lydversjon av boken Jesus Kristus.Bokomslaget til kong Jakobs versjon av Det nye testamente.Til styrke for ungdom, omslag
Ezra Taft Benson
 
*Nedlasting etter kapittel
Jesus Kristus
 
*Nedlasting etter kapittel
Det nye testamente
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
Til styrke for ungdom
 
*Last ned Daisy

Klikk på en overskrift for å utvide et emne og få tilgang til lydnedlastingene.
Deretter klikker du på et bilde for å begynne direktenedlasting av Zip-filen.

Skriftene
Mormons bok, omslag.Lære og pakter, bokomslag.Bokomslaget til kong Jakobs versjon av Det nye testamente.Bokomslaget til kong Jakobs versjon av Det gamle testamente.
Mormons bok
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
Lære og pakter
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
Det nye testamente
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
Det gamle testamente
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
Den kostelige perle, bokomslag   
Den kostelige perle
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
*Nedlasting etter kapittel
   
Kjenn Skriftene 
Bokomslaget til kong Jakobs versjon av Det gamle testamente.Bokomslaget til kong Jakobs versjon av Det nye testamente.Mormons bok, omslag.Lære og pakter, bokomslag.
Det gamle testamente
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
Det nye testamente
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
Mormons bok
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
Lære og pakter
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
Relatert til Skriftene
Miniatyrbilde for animerte historier fra Mormons bok. Jesus besøker Amerika.Animerte historier fra Lære og pakter, miniatyrbilde. Profeten Joseph Smith.Animerte historier fra Det nye testamente, miniatyrbilde. Jesus underviser.Animerte historier fra Det gamle testamente, miniatyrbilde av den brennende busken
Historier fra Mormons bok
 
*Nedlasting etter kapittel
Historier fra Lære og pakter
 
*Nedlasting etter kapittel
Historier fra Det nye testamente
 
*Nedlasting etter kapittel
Historier fra Det gamle testamente
 
*Nedlasting etter kapittel
Skriftstudiemateriell
Miniatyrbilde. Jesus underviser nephittene.Miniatyrbilde. Jesus underviser nephittene.Det første syn med Joseph Smith, vår himmelske Fader og Jesus KristusDet første syn med Joseph Smith, vår himmelske Fader og Jesus Kristus
Mormons bok – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Mormons bok, Evangeliets lære – lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Lære og pakter og Kirkens historie – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Lære og pakter og Kirkens historie – Lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Jesus underviser bergprekenen, miniatyrbilde av omslaget, Det nye testamenteJesus underviser bergprekenen, miniatyrbilde av omslaget, Det nye testamenteDet gamle testamente - håndbokDet gamle testamente - håndbok
Det nye testamente – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Det gamle testamente – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Det gamle testamente, Evangeliets lære – lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Læresetninger fra Kirkens presidenter
Miniatyrbilde av Ezra Taft Benson-håndbokens omslag for nedlasting av lydbok Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Fielding Smith, omslagLæresetninger fra Kirkens presidenter – Lorenzo Snow, miniatyrbildeLæresetninger fra Kirkens presidenter – George Albert Smith, miniatyrbilde
Ezra Taft Benson
 
*Nedlasting etter kapittel
Joseph Fielding Smith
 
*Nedlasting etter kapittel
Lorenzo Snow, 2013
 
*Nedlasting etter kapittel
George Albert Smith, 2012
 
*Nedlasting etter kapittel
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith, miniatyrbildeLæresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball, miniatyrbildeLæresetninger fra Kirkens presidenter – Wilford Woodruff, omslagLæresetninger fra Kirkens presidenter – David O. McKay, omslag
Joseph Smith, 2008-09
 
*Nedlasting etter kapittel
Spencer W. Kimball, 2007
 
*Nedlasting etter kapittel
Wilford Woodruff, 2006
 
*Nedlasting etter kapittel
David O. McKay, 2005
 
*Nedlasting etter kapittel
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Heber J. Grant, omslagLæresetninger fra Kirkens presidenter – John Taylor, omslagLæresetninger fra Kirkens presidenter – Harold B. Lee, omslagLæresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith, omslag
Heber J. Grant, 2004
 
*Nedlasting etter kapittel
John Taylor, 2003
 
*Nedlasting etter kapittel
Harold B. Lee, 2002
 
*Nedlasting etter kapittel
Joseph F. Smith, 2000-01
 
*Nedlasting etter kapittel
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young, omslag   
Brigham Young, 1998-99
 
*Nedlasting etter kapittel
   
Andre publikasjoner fra Kirken 
Program for å overvinne avhengighet, miniatyrbildeMiniatyrbilde av omslaget til boken Jesus Kristus. Klikk for å laste ned en lydversjon av boken Jesus Kristus.Vår søken etter lykke, miniatyrbildeSannheten gjengitt, miniatyrbilde
Program for å overvinne avhengighet
 
*Nedlasting etter kapittel
Jesus Kristus
 
*Nedlasting etter kapittel
Vår søken etter lykkeSannheten gjengitt
 
*Nedlasting etter kapittel
Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet, miniatyrbildeForkynn mitt evangelium, studieveiledning, miniatyrbildeHåndboken Undervisning, intet større kall, miniatyrbildeVår arv: Kirkens historie i korte trekk, miniatyrbilde
Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet
 
* Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning for misjonærer
 
* Nedlasting etter kapittel
Undervisning, intet større kall
 
*Nedlasting etter kapittel
Vår arv: Kirkens historie i korte trekk
 
*Nedlasting etter kapittel
Evangeliets prinsipper, miniatyrbildeTil styrke for ungdom, omslag  
Evangeliets prinsipper (2008)
 
*Nedlasting etter kapittel
Til styrke for ungdom
 
*Last ned Daisy
  

-Håndbøker-

Det melkisedekske prestedømme
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Fielding Smith, omslagVeiledning for familien, miniatyrbilde
Joseph Fielding Smith
 
*Nedlasting etter kapittel
 
Prestedømmets plikter og velsignelser, del A
 
*Nedlasting etter kapittel
Prestedømmets plikter og velsignelser, del B
 
* Nedlasting etter kapittel
Veiledning for familien
 
*Nedlasting etter kapittel
Veiledning for grener, miniatyrbildeEvangeliets prinsipper, miniatyrbilde
 
Håndboken Undervisning, intet større kall, miniatyrbilde
Veiledning for grener
 
* Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning for misjonærer
 
* Nedlasting etter kapittel
Evangeliets prinsipper (2008)
 
*Nedlasting etter kapittel
Undervisning, intet større kall
 
*Nedlasting etter kapittel
Hjelpeforeningen 
Døtre i mitt rike, miniatyrbildeDen siste-dagers-hellige kvinne, del A, miniatyrbildeDen siste-dagers-hellige kvinne, del B, miniatyrbilde
Joseph Fielding Smith
 
*Nedlasting etter kapittel
 
Døtre i mitt rike
 
*Besøk siden
Den siste-dagers-hellige kvinne, del A
 
*Nedlasting etter kapittel
Den siste-dagers-hellige kvinne, del B
 
*Nedlasting etter kapittel
Veiledning for familien, miniatyrbildeVeiledning for grener, miniatyrbilde
Veiledning for familien
 
*Nedlasting etter kapittel
Veiledning for grener
 
* Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning for misjonærer
 
* Nedlasting etter kapittel
Evangeliets prinsipper (2008)
 
*Nedlasting etter kapittel
   
Undervisning, intet større kall
 
*Nedlasting etter kapittel
   
Primær
Håndbok for barnestuen, miniatyrbilde Jesus sammen med barnPrimær 1: Jeg er et Guds barn, omslagPrimær 2: Velg det rette A, omslagPrimær 3: Velg det rette B, omslag
Håndbok for barnestuen
 
*Nedlasting etter kapittel
Primær 1: Jeg er et Guds barn
 
* Nedlasting etter kapittel
Primær 2: Velg det rette A
 
*Nedlasting etter kapittel
Primær 3: Velg det rette B
 
*Nedlasting etter kapittel
Primær 4: Mormons bok, omslagPrimær 5: Lære og pakter, omslagPrimær 6: Det gamle testamente, omslagPrimær 7: Det nye testamente, omslag
Primær 4: Mormons bok
 
* Nedlasting etter kapittel
Primær 5: Lære og pakter
 
*Nedlasting etter kapittel
Primær 6: Det gamle testamente
 
* Nedlasting etter kapittel
Primær 7: Det nye testamente
 
*Nedlasting etter kapittel
Tro på Gud for gutter, omslagTro på Gud for piker, omslag  
Tro på Gud for gutter
 
*Nedlasting etter kapittel
Tro på Gud for piker
 
*Nedlasting etter kapittel
  
Søndagsskolen 
Miniatyrbilde. Jesus underviser nephittene.Miniatyrbilde. Jesus underviser nephittene.Det første syn med Joseph Smith, vår himmelske Fader og Jesus KristusDet første syn med Joseph Smith, vår himmelske Fader og Jesus Kristus
Mormons bok – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Mormons bok, Evangeliets lære – lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Lære og pakter og Kirkens historie – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Lære og pakter og Kirkens historie – Lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Jesus underviser bergprekenen, miniatyrbilde av omslaget, Det nye testamenteJesus underviser bergprekenen, miniatyrbilde av omslaget, Det nye testamenteDet gamle testamente - håndbokDet gamle testamente - håndbok
Det nye testamente – Studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Det nye testamente – Evangeliets lære – Lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Det gamle testamente – studieveiledning for klassens medlemmer
 
*Nedlasting etter kapittel
Det gamle testamente, Evangeliets lære – lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning, miniatyrbildeHåndboken Undervisning, intet større kall, miniatyrbilde
Ekteskap og familieforhold – deltagerhåndbok
 
* Nedlasting etter kapittel
Ekteskap og familieforhold – lærerhåndbok
 
* Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning for misjonærer
 
* Nedlasting etter kapittel
Undervisning, intet større kall
 
*Nedlasting etter kapittel
Evangeliets prinsipper, miniatyrbildeVår arv: Kirkens historie i korte trekk, miniatyrbilde  
Evangeliets prinsipper (2008)
 
*Nedlasting etter kapittel
Vår arv: Kirkens historie i korte trekk
 
*Nedlasting etter kapittel
  
Ekteskap og familie 
Sammen om pengene, omslagFamilien – En erklæring til verden, miniatyrbildeVeiledning for foreldre, bokomslagVeiledning for familien, miniatyrbilde
Sammen om pengeneFamilien – En erklæring til verdenVeiledning for foreldre
 
*Nedlasting etter kapittel
Veiledning for familien
 
*Nedlasting etter kapittel
Ekteskap og familieforhold – deltagerhåndbok, omslagEkteskap og familieforhold – lærerhåndbok, omslagForkynn mitt evangelium, studieveiledning, miniatyrbilde 
Ekteskap og familieforhold – deltagerhåndbok
 
* Nedlasting etter kapittel
Ekteskap og familieforhold – lærerhåndbok
 
* Nedlasting etter kapittel
Forkynn mitt evangelium, studieveiledning for misjonærer
 
* Nedlasting etter kapittel
 
Håndbøker / veiledninger 
Veiledning for grener, miniatyrbilde  
Veiledning for grener
 
* Nedlasting etter kapittel
Veiledning i undervisningen
 
* Nedlasting etter kapittel
  
Forberedelse til templet 
Miniatyrbilde for Begavet fra det høye – Forberedelse til templet-seminar, lærerhåndbokForberedelse til å gå inn i det hellige tempel, omslag  
Begavet fra det høye – Forberedelse til templet-seminar, lærerhåndbok
 
*Nedlasting etter kapittel
Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel  
Sesongbasert 
A Christmas Carol, bokomslag   
A Christmas Carol
 
*Lydbok - M4B, nedlasting
   

 

Hurtigkoblinger