Laktawan ang main navigation

Buot Ba Nimong Ipasabot:

Pasensya, walay nakita nga katukma nga address o ward.

Palihug susiha ang imong spelling o sulayi og usab ang imong gipangita.

Wala mangita og meetinghouse o ward?

Mangita og laing mga matang sa mga lokasyon.

{{selected.active.matched.filter.language.name}}-og sinultihan, {{selected.active.matched.filter.type.name}} Ward{{selected.active.matched.filter.type.name}} Mga Ward, Sakrament gikan sa {{selected.active.matched.filter.start | time}} hangtud sa {{selected.active.matched.filter.end | time}} Sakrament gikan sa {{selected.active.matched.filter.start | time}} hangtud sa Bisan unsang orasa Sakrament gikan sa Bisan unsang orasa hangtud sa {{selected.active.matched.filter.end | time}} alang niini nga lokasyon Kinaduolan {{selected.active.matched.filter.language.name}}-og sinultihan, {{selected.active.matched.filter.type.name}} Ward{{selected.active.matched.filter.type.name}} Mga Ward, Sakrament gikan sa {{selected.active.matched.filter.start | time}} hangtud sa {{selected.active.matched.filter.end | time}} Sakrament gikan sa {{selected.active.matched.filter.start | time}} hangtud sa Bisan unsang orasa Sakrament gikan sa Bisan unsang orasa hangtud sa {{selected.active.matched.filter.end | time}}

Pasensya, walay nakita nga katukma nga ward. Sulayi og usab ang imong gipangita.

Mga Ward alang niini nga Lokasyon

Laing mga Ward alang niini nga Lokasyon

Residensyal nga Ward alang niini nga Lokasyon

Laing mga Ward alang niini nga Lokasyon

Ang gi-search General ra Kaayo

I-klik ang Mapa aron Makita ang mga Wards alang niana nga Lokasyon

Meetinghouse

Tanang mga Ward Magpundok Dinhi

 1. {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.Hours}} Unang miting
  {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.WorshipService}} Sakrament miting
  {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.WorshipService}} Sakrament ang una

{{selected.active | displayName}} {{selected.active.id}}

{{selected.active.subtype}} {{selected.active.language}}

{{selected.active.properties.Parent.name}} {{selected.active.properties.Parent.id}}

{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.Hours}} Unang miting
{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.WorshipService}} Sakrament miting
{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.WorshipService}} Sakrament ang una

{{selected.active.properties.Contact.title}} {{selected.active.properties.Contact.surname}}

{{selected.active.properties.Contact.phone}}

Opisina sa Ward

Opisina sa Branch

{{selected.active.phone}}

Legend

 • Nagtukma sa imong gipangita.

 • Wala magtukma sa imong gipangita.

Nag-search

Mag-search alang sa mga address, mga ngalan sa ward, kinatibuk-ang mga lokasyon, o yano nga mo-klik sa mapa aron makita kon unsa nga mga ward ang magpundok didto.

Limitahi ang Imong Pag-search

Limitahi ang imong pag-search basi sa pinulongan nga gigamit atol sa sakrament, matang sa ward, o gani ang oras sa sakrament. Unsay imong gipangita i-summarize sa ibabaw.

 • Ang mga meetinghouse nga motukma sa unsay imong gipangita baga nga pula ang kolor.

 • Ang mga meetinghouse nga dili motukma puti og kolor.

Imong Lokasyon, Pag-zoom, ug matang sa Mapa Imong Lokasyon, ug matang sa Mapa

 • Mosentro sa mapa diha sa imong lokasyon (siguroa pag-klik ang “Motugot” kon ang imong browser mangutana kon makahibalo ba kini sa imong lokasyon).

 • Ang paggamit sa mouse wheel o kini nga mga button mo-zoom sa mapa.

 • I-switch ang matang sa mapa ngadto sa karsada o satellite.

 • I-access ang menu icon sa pag-switch sa matang sa mapa ngadto sa karsada o satellite.

Pag-switch sa mga Application ug Tabang

 • I-switch ngadto sa Mapa sa Ward, Classic nga mga Mapa sa LDS, o ubang mga application.

 • Pagdawat og dugang nga detalyado nga tabang dinhi.

 • Gamita ang menu aron i-switch ngadto sa Mapa sa Ward, Classic nga mga Mapa sa LDS, o ubang mga application o pagdawat og tabang.

Dili namo i-spam o ipakigbahin ang imong e-mail address ngadto ni bisan kinsa.
 1. New BETA Site Available

  Try the new Ward Directory and Map beta site!

  Nagkaproblema Mi

  Pasensya kaayo pero ang among system dunay gamayng problema. Sulayi kana pag-usab o i-refresh ang inyong browser.

  Kinahanglan Ka nga Mo-sign in og Usab

  Taud-taud na nga walay kalihokan. Alang sa rason sa seguridad, gi-sign out namo ang imong account. Palihug og sign in pag-usab.

  Walay Na-aasign nga Unit

  Ang imong membership record sa karon wala pa ma-assigned ngadto sa usa ka ward. Palihug kontaka ang bishop diin ka magpuyo, ug hangyoa siya pagpangayo sa imong rekord gikan sa Church headquarters.

  Salamat

  Nagpasalamat mi sa imong panahon ug paningkamot.

  Dili Namo Mapadala ang Imong Report

  Naglisud mi sa pagpadala sa imong report, pwede ba nimong sulayan og usab?

  Dili Namo ma-Geolocate ang Imong Posisyon

  Dili mi makatultol sa imong lokasyon. Siguroa nga gitugutan nimo ang imong device sa pagpakigbahin sa imong lokasyon ug sulayi pag-usab.

  Ang Lokasyon Giusab

  Ang lokasyon sa pamilya malampusong nausab.