Prameni všech požehnání

Náboženské písně Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů


Jemně

1. Prameni všech požehnání,

nalaď srdce k písni chval.

Milosti Tvé proud je věčný,

kdo by vděčně nezpíval?

Nauč mne vznešenou píseň

v nebi Tobě znějící.

Chvála Skále, na níž stojím,

Lásce vykupující.

2. Vztyčím zde svůj EbenEzer,

s pomocí Tvou přicházím.

Doufám, že s Tvou blahovůlí

šťastně domů dorazím.

Když jsem zabloudil od stáda,

Ježíš sám mne vyhledal.

Vyprostil mne z nebezpečí,

za mne krev svou proléval.

3. Milosti Tvé každodenně

dlužníkem jsem velikým.

Bloudící mé srdce pevně

poutej k sobě dobrem svým.

Mám sklon od Boha se pouštět,

bloudit, i když Ho rád mám.

Zde mé srdce – připečeť je

k nebeským svým výšinám.

Slova: Robert Robinson, 1735–1790

Hudba: John Wyeth, 1770–1858

Jan 4:10, 14

1. Nefi 11:25