Uvod u ovladavanje naukom

Temeljni dokument za svladavanje nauka


U Mormonovoj knjizi, prorok Helaman je podučio svoje sinove: »Morate sazdati temelj svoj na stijeni – Otkupitelju našem koji je Krist, Sin Božji« (Helaman 5:12). Graditi temelj na Isusu Kristu – što uključuje razumijevanje njegovog nauka, vjerovanje u njega i življenje po njemu – produbit će naše obraćenje i predanost kao njegovih učenika, zaštititi nas protiv utjecaja protivnika i pomoći nam blagosloviti živote drugih.

Jedan način kako ovo postižemo jest zajedničkim uzastopnim proučavanjem Svetih pisama na nastavi. Drugi način kako gradimo naš temelj na Isusu Kristu i njegovom nauku jest kroz nastojanje nazvano ovladavanje naukom

Ovladavanje naukom usredotočuje se na dva ishoda:

 1. Učenje i primjenjivanje božanskih načela za stjecanje duhovnog znanja

  Nebeski Otac je objavio načela za stjecanje duhovnog znanja. Ta načela uključuju djelovanje u vjeri, preispitivanje pojmova i pitanja s vječnog gledišta te traženje daljnjeg razumijevanja kroz božanski postavljene izvore. Mi ovladavamo naukom kada vježbamo primjenjivanje ovih načela i učimo tražiti odgovore na doktrinarna i povijesna pitanja na način koji poziva Duha Svetoga da ojača našu vjeru u Isusa Krista i njegov nauk.

 2. Ovladavanje naukom evanđelja Isusa Krista i odlom-cima iz Svetih pisama u kojima se taj nauk podučava

  Ovaj se ishod ovladavanja naukom postiže:

  1. Razvijanjem dubljeg razumijevanja svake od sljedećih tema i ključnih izjava nauka povezanih sa svakom temom:

   • Božanstvo

   • Naum spasenja

   • Pomirenje Isusa Krista

   • Obnova

   • Proroci i objava

   • Svećeništvo i svećenički ključevi

   • Uredbe i savezi

   • Brak i obitelj

   • Zapovijedi

  2. Znanjem kako su izjave nauka podučene u odlomcima iz Svetih pisama za ovladavanje naukom te sposobnošću pamćenja i pronalaženja tih odlomaka.

  3. Jasnim objašnjavanjem svake izjave nauka, koristeći povezane odlomke za ovladavanje naukom.

  4. Primjenjivanjem onoga što učimo u našim svakodnevnim odlukama i u našim odgovorima na doktrinarne, društvene i povijesne probleme i pitanja.