November

Az áhítat az Isten iránti szeretet és tisztelet

A közös foglalkozás 2016-es vázlata: Tudom, hogy a szentírások igazak


Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Az áhítat az Isten iránti szeretet és tisztelet.

Mutasd be a tant! Mutass egy képet egy imádkozó gyermekről. Magyarázd el, hogy a gyermek ezzel kimutatja Istennek a szeretetét és tiszteletét. Mondd el a gyerekeknek, hogy egy hatbetűs szóra gondoltál, amely az Isten iránti szeretetet és tiszteletet jelenti. Rajzolj hat egymás melletti vonalat a táblára – az áhítat szó minden egyes betűjének egyet –, a gyerekek pedig találják ki a betűket. Amikor eltaláltak egy betűt, írd fel a megfelelő vonalra. Esetleg egy idősebb gyermek segíthet neked. A fiatalabb gyermekeknek mutasd meg a képet, és kérdezd meg, honnan tudják, hogy a gyermek áhítatos. A gyerekek mondják el együtt: „Az áhítat az Isten iránti szeretet és tisztelet.”

Segítsd elő a megértést! Kérd meg a gyerekeket, hogy nyissák ki a szentírásaikat, és olvassák el a János 14:15-öt. (Ha a gyerekek a múlt évben kívülről megtanulták ezt a verset, megkérheted őket, hogy mondják el fejből.) Kérdezd meg a gyerekeket, hogyan mutatjuk ki Jézus Krisztus iránti szeretetünket. Énekeljétek el „Az áhítat szeretet” (GYÉ, 12.) című éneket. Kérd meg a gyerekeket, hogy tegyék a kezüket a szívükre minden alkalommal, amikor elhangzik az „áhítat” szó valamelyik formája.

Ösztönözz az alkalmazásra! Oszd a gyermekeket kisebb csoportokba, és beszéljék meg, milyen módon mutathatják ki áhítatukat Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus iránt a következő helyezetek egyikében: az egyházban; amikor imádkoznak; amikor otthon vagy a barátaikkal vannak. A fiatalabb gyermekek lerajzolhatják, mit tehetnének. Kérj meg néhány gyermeket, hogy osszák meg az ötleteiket a csoporttal. Biztasd őket, hogy otthon osszák meg az ötleteiket a családjukkal is.

2. hét: Az úrvacsora alatti áhítat segít emlékeznem Jézus Krisztusra.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az alkalmazásra! Kérd meg a püspököt vagy gyülekezeti elnököt és néhány ároni papságviselőt, hogy tanítsanak a gyerekeknek az úrvacsoráról. Ha lehetséges, megkérheted őket, hogy vigyék ki a gyerekeket a kápolnába, és tanítsák meg nekik, mit jelképez az úrvacsora. Mutassák meg nekik az úrvacsorai asztalt és azt a helyet, ahová letérdelnek, hogy elmondják az imát, valamint az úrvacsora letakarására használt terítőt. Hívj meg egy másik ároni papságviselőt, hogy magyarázza el, mit tesz, amikor kiosztja az úrvacsorát a gyülekezetnek minden héten, és hogy ez miért egy szent kiváltság. Kérdezd meg a gyerekeket, mit tesznek a papságviselők, amivel kimutatják Isten iránti tiszteletüket, amikor megáldják az úrvacsorát (letérdelnek imádkozni, letakarják az úrvacsorát egy fehér terítővel, valamint áhítatosan öltözködnek és viselkednek). Kérd meg a gyerekeket, mondják el, hogy ők mit tehetnek, hogy tiszteletet mutassanak Jézus Krisztus iránt az úrvacsora kiszolgálása közben.

Primary

Amikor vendégbeszélőket hívsz az Elemibe, emlékeztesd őket, hogy az üzenetük legyen nagyon egyszerű, hogy a gyerekek megértsék. Minden vendégbeszélőt a püspökségnek kell jóváhagynia.

3. hét: Áhítatot mutathatok a szent helyek és dolgok iránt.

Mutasd be a tant! Írd fel a táblára, hogy „Áhítatot mutathatok a szent helyek és dolgok iránt”, és kérj fel egy gyermeket, hogy olvassa fel azt az egész Elemi előtt. Kérd meg a gyerekeket, hogy hunyják le a szemüket, és amikor meghallják, hogy leejtesz egy pénzérmét vagy egy gombot, emeljék fel a kezüket. Mondd el a gyerekeknek, hogy az egyházi épület egy szent hely, és hogy amikor csendben ülünk és nagyon figyelünk, azzal kimutathatjuk az áhítatunkat. Kérd meg a gyerekeket, hogy mondjanak még olyan dolgokat, amiket megtehetnek az egyházi épületekben, hogy kimutassák áhítatukat.

Segítsd elő a megértést! Tegyél ki egy képet Mózesről és az égő csipkebokorról, és meséld el a történetet a 2 Mózes 3:1–10 alapján. Olvasd fel hangosan az 5. verset, miközben a gyerekek figyeljenek oda, hogy az Úr miért kérte meg Mózest, hogy vegye le a saruját. Magyarázd el, hogy nekünk nem kell levennünk a cipőnket, hogy áhítatosak legyünk, de van sok más dolog, amit megtehetünk, hogy áhítatot mutassunk a szent helyek és dolgok iránt.

Ösztönözz az alkalmazásra! Tegyél ki néhányat a következő képek közül: egy templom vagy egyházi épület, egy otthon, egy család, egy imádkozó személy, egy gyermek, a szentírások, egy csoport gyermek, egy elemis osztály és az úrvacsora. Takard le egy nagy terítővel az összes képet, és vegyél el egy képet. Vedd el a terítőt, és a gyerekek találják ki, melyik kép hiányzik. Ha kitalálták, mutasd meg a képet, és kérd meg őket, mondjanak egy-egy dolgot, amivel kimutathatják a képen szereplő hely vagy dolog iránti tiszteletüket. Ismételd ezt meg a többi képpel is.

Primary

Mit tesznek majd a gyerekek, amiből tanulhatnak? Tedd fel magadnak ezt a kérdést, amikor olyan tevékenységeket készítesz elő, melyek azáltal segítenek majd a gyerekeknek a tanulásban, hogy részvételt biztosítanak számukra az órán. Például a 3. heti harmadik tevékenység lehetőséget nyújt a gyermekeknek, hogy közreműködjenek a beszélgetés, képek nézegetése és ötleteik megosztása által.

4. hét: Az Isten iránti áhítat segít tisztelnem és szeretnem másokat.

Segítsd elő a megértést! Énekeljétek el a következő dalokat. Mindegyik ének után beszéljétek meg a hozzá tartozó kérdéseket.

  • „Az áhítat szeretet” (GYÉ, 12.). Ismételjétek el a következő sort: „Szavad és tetted mutatja áhítatod.” Kérdezd meg: Milyen szavakkal és kifejezésekkel mutathatjuk ki a Mennyei Atyánk és mások iránti tiszteletünket? Milyen dolgokat tehetünk azért, hogy tiszteletet mutassunk mások iránt?

  • „Ha mindenkihez kedves leszel” (GYÉ, 83.). Kérdezd meg: Milyen módokon tudjuk kimutatni kedvességünket a barátainknak?

  • „Veled megyek” (GYÉ, 78.). Kérdezd meg: Van néhány különleges ember, akiknek szüksége van a kedvességünkre. Kik ők? Hogyan lehetünk velük kedvesek?