December

A szentírások a Szabadító születéséről és második eljöveteléről tanítanak engem

A közös foglalkozás 2016-es vázlata: Tudom, hogy a szentírások igazak


Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: A próféták Jézus Krisztus születéséről jövendöltek.

Segítsd elő a megértést! Oszd a gyerekeket öt csoportra. Adj minden csoportnak egyet a következő szentírásokból, valamint néhány kelléket és egyszerű jelmezeket, hogy bemutassák a szóban forgó prófétát: Ésaiás 7:14; 9:6 (Ésaiás); 1 Nefi 11:14–21 (Nefi); Móziás 3:5, 8 (Benjámin király); Alma 7:9–10 (Alma); Hélamán 14:2–6 (Sámuel). Kérd meg mindegyik csoportot, hogy olvassák el és beszéljék meg, mit mondott a próféta Krisztus születéséről. Minden csoportból egy gyerek használja a kelléket vagy jelmezt, hogy bemutassa az adott prófétát, és elmondja a többi gyermeknek, melyik prófétát személyesíti meg. Olvassa fel vagy mondja el, hogy mit mondott az adott próféta Jézus születéséről. Énekeljétek el az „Ő elküldte Fiát” (GYÉ, 20.) című éneket vagy a „Sámuel a kis Jézusról jövendöl” (GYÉ) című dalt.

2. hét: Jézus Krisztus megszületett.

Segítsd elő a megértést! Énekeljétek el együtt a „Dal Krisztus születéséről” című ének első versszakát (GYÉ, 32.). Oszd négy csoportra az osztályt, és mindegyik csoportnak ossz ki egyet a maradék versek közül (2–5.). Kérd meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak a versszakokhoz kapcsolódó képeket. Énekeljétek el az egész dalt, és a gyermekek mutassák fel a képeiket, amikor ahhoz a részhez értek az énekben.

Nativity drawing Nativity drawing Nativity drawing Nativity drawing

3. hét: Jézus Krisztus egy nap vissza fog térni a földre.

Mutasd be a tant! Írd a következő kifejezéseket kis papírcsíkokra: Mert az, embernek, Fia eljő az ő Atyjának, dicsőségében. (A szócsíkok letölthetők a sharingtime.lds.org) honlapról. Tedd ki a szócsíkokat véletlenszerű sorrendben a táblára, és kérd meg a gyerekeket, hogy segítsenek sorrendben kitenni őket. (Esetleg készíthetsz több sorozatot is a szócsíkokból, hogy a gyerekek csoportokban együtt dolgozhassanak.) Amikor helyes sorrendbe tették a szavakat, ellenőrizzék le a megoldásukat a Máté 16:27 elolvasásával.

Segítsd elő a megértést! Kérj meg négy gyermeket, hogy jöjjenek ki a terem elejébe, és tartsanak a magasba képeket, melyek a lámánita Sámuelt, Jézus születését, az éppen tanító Jézust és Jézus második eljövetelét ábrázolják. Minden egyes képet beszélj meg a gyermekekkel. Kérd meg a képeket tartó gyerekeket, hogy keveredjenek össze. Az Elemi többi tagja mondja meg a gyerekeknek, hogy milyen sorrendben álljanak fel újra, hogy a képek időrendi sorrendbe kerüljenek.

Primary

A képek és más szemléltetők segítenek a gyermekeknek, hogy az adott tantételhez vagy tanhoz társítsanak magukban egy képet, ami megnöveli azon képességüket, hogy megértsék a tanultakat, és emlékezzenek rá.

A festmények letölthetők a sharingtime.lds.org honlapról.

Ösztönözz az alkalmazásra! Rajzolj egy függőleges vonalat a tábla közepére. A tábla tetejére írd fel: „Jézus Krisztus egy nap visszatér a földre.” A tábla egyik felére írd fel a következő kérdéseket, a másik felére pedig véletlenszerű sorrendben írd fel a kérdésekhez tartozó szentírásutalásokat.

Kérd meg a gyerekeket, hogy tanítójuk segítségével párosítsák össze a kérdéseket a válaszokkal. Beszéljétek meg a válaszaikat. (Lásd még Hűek a hithez [2004]. 105–107.) Kérdezd meg a gyerekeket, hogyan készülhetnek fel a második eljövetelre.

4. hét: Hogy felkészüljek a második eljövetelre, követni fogom Jézus Krisztust.

Segítsd elő a megértést! Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus gyakran példabeszédekben tanított, ismert tárgyakat és helyzeteket használva a lelki igazságok megtanítására. Meséld el röviden a tíz szűz történetét (lásd Máté 25:1–13). Magyarázd el, hogy ez a példabeszéd egy esküvőhöz hasonlítja Jézus Krisztus második eljövetelét. Kérj meg néhány gyermeket, hogy játsszák el a példabeszédet. Kérdezd meg az okos szüzeket játszó gyermekektől, milyen érzés tudniuk, hogy felkészültek. Ezután beszéljétek meg, miért fontos felkészülni arra, amikor a Szabadító újra eljön.

Ösztönözz az alkalmazásra! Rajzolj fel a táblára egy lámpást. Beszéljétek meg, hogy Jézus Krisztus követése a jócselekedetek által hogyan hasonlít ahhoz, mikor olajat töltünk a lámpásunkba. A gyerekek sorolják fel Jézus Krisztus követésének néhány módját, mint például mások szolgálata, tizedfizetés és imádkozás. Magyarázd el, hogy ezek olyan dolgok, melyeket egyénileg kell megtennünk, más emberek nem tudják helyettünk elvégezni. Adj minden gyereknek egy olajcsepp formájúra vágott papírt. Írják rá (ők vagy a tanítójuk) a következőt: „Hogy felkészüljek a második eljövetelre, követni fogom Jézus Krisztust azáltal, hogy .” Kérd meg a gyerekeket, hogy töltsék ki az üres helyet, vagy rajzoljanak valamit, aminek megtételével felkészülhetnek a második eljövetelre. Biztasd a gyerekeket, hogy vigyék haza a papírjukat, és osszák meg a tanultakat a családjukkal.

Children's sacrament meeting presentation and sharing time outline. 2010 2016 Outline for Sharing Time/Children's Sacrament Meeting Program

A lámpás és a cseppforma letölthető a sharingtime.lds.org honlapról.

Hogy felkészüljek a második eljövetelre, követni fogom Jézus Krisztust azáltal, hogy