รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ได้รับการสนับสนุนและการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานคนที่ 17 และศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018 ในห้องชั้นบนของพระวิหารซอลท์เลค

ชีวิตส่วนตัว

ประธานเนลสันเกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1924 เป็นบุตรของมาเรียน ซี. กับเอ็ดนา แอนเดอร์สัน เนลสัน ท่านกับแดนท์เซล ไวท์ภรรยาผู้ล่วงลับมีบุตรด้วยกันสิบคน ซิสเตอร์เนลสันถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2005 ในเดือนเมษายน 2006 ท่านแต่งงานกับเวนดี้ แอล. วัตสัน

ชีวิตทำงาน

ก่อนประธานเนลสันรับใช้เป็นประมุขของศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 จนกระทั่งท่านได้รับเรียกเป็นผู้นำศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นสมาชิกของโควรัมนั้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1984
ดร.เนลสันเป็นศัลยแพทย์ผู้มีชื่อเสียงในระดับสากลและเป็นนักวิจัยทางการแพทย์ ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยูทาห์ (ปี 1945, 1947) เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ในสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาทั้ง Phi Beta Kappa และ Alpha Omega Alpha ท่านเป็นแพทย์ประจำบ้านในแผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัลและที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในปี 1954 นอกจากนี้ท่านยังได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในปี 1970, แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตทในปี 1989 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมจากสโนว์คอลเลจในปี 1994
งานอาชีพของท่านได้แก่ตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านศัลยศาสตร์และผู้อำนวยการแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ และประธานแผนกศัลยกรรมทรวงอกที่โรงพยาบาลแอลดีเอสในซอลท์เลคซิตี้
ในฐานะผู้เขียนหนังสือและตำราทางการแพทย์หลายเล่ม ประธานเนลสันเดินทางไปบรรยายและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในสาขาอาชีพของท่านทั่วสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศก่อนได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย รวมถึงรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยยูทาห์; รางวัล Heart of Gold Award จาก American Heart Association; รางวัลเกียรติคุณนานาชาติจาก American Heart Association; และรางวัล Golden Plate Award ซึ่งมอบให้โดย American Academy of Achievement ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาอาชีพจากมหาวิทยาลัยสามแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดร.เนลสันเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ผู้อำนวยการคณะกรรมการศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งอเมริกา, ประธานสภาศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดให้แก่สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา, และประธานแพทยสมาคมแห่งรัฐยูทาห์
ท่านมีรายชื่ออยู่ใน Who’s Who in the World, Who’s Who in America และ Who’s Who in Religion
ประธานเนลสันมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบมาแล้วหลายตำแหน่งในศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นประธานสเตคบอนเนวิลล์ ตั้งแต่ปี 1964 ถึงเดือนมิถุนายนปี 1971 เมื่อท่านได้รับเรียกเป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ ก่อนการเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านรับใช้เป็นตัวแทนเขตโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตเคอร์นส์ ยูทาห์ ก่อนหน้านั้นท่านเคยรับใช้เป็นตัวแทนเขตให้มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 18 Nov 2020
เกิด
รัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน
9 Sep 1924
Salt Lake City, Utah, United States
การเรียก
ตำแหน่งประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
องค์การฝ่ายประธานสูงสุด
วันที่เรียก14 Jan 2018
คำปราศรัยการประชุมใหญ่
ติดตาม
@NelsonRussellM
@russell.m.nelson
russellmnelson