MLS болон Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны мэдээллийн сан (LCR) дахь тодорхой үйлдлүүд

Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2016-03-15; 15:54

Бодлого ба зарчим

MLS болон Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны мэдээллийн санд (УБХАМС) гишүүнчлэлийн болон санхүүгийн үйлдлүүдийг хэрхэн хийж гүйцэтгэх талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Тусламжийн төв хуудсан дээрх Бүртгэл хөтлөлт сэдэв рүү орж үзнэ үү.

Анхааруулга: MLS дэх бүх үйлдлийг LCR дээр одоогоор ашиглах боломжгүй ч программ хангамж боловсронгуй болохын хэрээр шинэ үйлдлүүд нэмэгдэх болно.