Номлолын газрын зургууд

Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2016-03-15; 15:54

Номлолын газрын зургууд руу орохын тулд

  1. LDS.org руу орно уу.
  2. Миний данс ба тойрог дээр дар.
  3. Хэрэгсэл ба тусламж баганын доор байрлах Байршил ба хуваарь холбоос дээр дар.
  4. Байршил ба хуваарь хуудас нээгдэх үед Цуглааны байрыг олох хэсгийн доорх Сонгодог ХҮГ газрын зургийг харах холбоосон дээр дар.
  5. Сонгодог ХҮГ газрын зургийг харах цонх нээгдсэний дараа хайх талбар дээр номлолын нэрийг оруулахад номлолын газрын зураг дэлгэцэн дээр гарч ирэх болно. Давхарга шигтгээ зураг гарч ирснээр та номлолын хил хязгаар зэрэг хүссэн давхаргаа сонгох боломжтой.

Номлолын газрын зургийг хэвлэж авахын тулд компьютерийнхээ хэвлэх дэлгэцийг эсвэл хэвлэх цонхыг ашиглан дүрсийг буулгаж ав. Дараа нь өөрт байгаа программаа ашиглан хэмжээг тохируулан, газрын зургийг хэвлэ.