Đại hội trung ương tháng Tư năm 2020

  Phiên Họp Sáng Thứ Bảy Mở Rộng
  Tải Xuống Audio
  Tải Xuống Video
  Saturday Evening Session Mở Rộng
  Tải Xuống Audio
  Tải Xuống Video
  Phiên Họp Sáng Chủ Nhật Mở Rộng
  Tải Xuống Audio
  Tải Xuống Video