Likita linene ya Sanza ya Zomi 2020

Liyangani ya Mokolo mwa Mposo na Ntongo Kotandola
Kozwa Video na Interneti
Liyangani Linene ya Basi Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na nsima ya nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti