แผนแห่งความรอด

  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  เดล จี. เรนลันด์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  เทย์เลอร์ จี. โกดอย
  โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  สแตนลีย์ จี. เอลลิส
  แกรีย์ บี. เซบิน
  เวเทอร์ฟอร์ด ที. เคลย์ตัน
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  พอล วี. จอห์นสัน
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  อัลเลน ดี. เฮย์นี
  โคอิชิ อาโอยากิ
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  ลินดา เอส. รีฟส์
  ราฟาเอล อี. พิโน
  แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
  บอยด์ เค. แพคเกอร์
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  โธมัส เอส. มอนสัน
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  เดวิด เอ. เบดนาร์
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  โธมัส เอส. มอนสัน
  เควนทิน แอล. คุก
  LeGrand R. Curtis Jr.
  โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม