สะบาโต

  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  เอียน เอส. อาร์เดิร์น
  เดวิด เอ. เบดนาร์
  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
  วาเลรี วี. คอร์ดอน
  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา
  แรนดัลล์ เค. เบนเนตต์
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  แอล. ทอม เพอร์รีย์