พระเยซูคริสต์

  ริคาร์โด พี. ฮิเมเนซ
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  บอนนี่ เอช. คอร์ดอน
  แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ
  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
  ลิซา แอล. ฮาร์คเนสส์
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
  คิม บี. คลาร์ก
  ทากาชิ วาดะ
  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
  ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  โรเบิร์ต ซี. เกย์
  เดล จี. เรนลันด์
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  บอนนี่ เอช. คอร์ดอน
  แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์
  ไบรอัน เค. แอชตัน
  เดวิด เอ. เบดนาร์
  โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
  แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
  ลีนน์ จี. ร็อบบินส์
  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  เรย์นา ไอ. อะบูร์โต