การชดใช้

  เจมส์ อาร์. ราสแบนด์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
  เทย์เลอร์ จี. โกดอย
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน
  ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์
  โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
  จอย ดี. โจนส์
  นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
  เวเทอร์ฟอร์ด ที. เคลย์ตัน
  แครอล เอฟ. แมคคองกี
  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  เควิน อาร์. ดันแคน
  เดวิด เอ. เบดนาร์
  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
  ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์
  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
  โธมัส เอส. มอนสัน
  ลาร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
  แรนดัลล์ เค. เบนเนตต์
  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
  เฮนรีย์ บี. อายริงก์
  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
  เดล จี. เรนลันด์
  อูลิส์เสส ซวาเรส
  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
  นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
  เจมส์ เจ. ฮามูลา
  เดวิด เอ. เบดนาร์