Հիսուս Քրիստոս

  Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
  Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես
  Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
  Նիլ Լ. Անդերսեն
  Լիզա Լ․ Հարկնես
  Հենրի Բ. Այրինգ
  Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
  Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
  Վ. Քրիստոֆեր Վադել
  Քիմ Բ. Քլարկ
  Տակաշի Վադա
  Ջերիթ Վ. Գոնգ
  Թեդ Ռ. Քալիսթեր
  Ռասսել Մ. Նելսոն
  Հենրի Բ․ Այրինգ
  Մեթյու Լ․ Քարփենթեր
  Ջերիթ Վ. Գոնգ
  Նիլ Լ. Անդերսեն
  Բոննի Հ․ Քորդոն
  Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ
  Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
  Գարի Ի. Սթիվենսոն
  Մ. Ռասսել Բալլարդ
  Դեյլ Գ. Ռենլանդ
  Բրայըն Ք․ Էշթոն
  Դեյվիդ Ա. Բեդնար
  Լին Գ. Ռոբինս
  Դալլին Հ. Օուքս
  Ռեյնա Ի. Աբուրտո
  Թեյլոր Գ. Գոդոյ
  Դեյվիդ Ա. Բեդնար
  Ջին Բ. Բինգհեմ
  Նիլ Լ. Անդերսեն
  Բրայըն Ք. Թեյլոր
  Ջերիթ Վ. Գոնգ
  Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
  Մ. Ռասսել Բալլարդ
  Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
  Վ. Քրեյգ Ցվիք