Visi runātāji

Augstākais prezidijs
Divpadsmito kvorums