Generalkonferansen oktober 2019

  Møtet lørdag formiddag Utvid
  Laste ned lyd
  Last ned film
  Kvinnenes fellesmøte Utvid
  Laste ned lyd
  Last ned film
  Møtet søndag formiddag Utvid
  Laste ned lyd
  Last ned film
  Møtet søndag ettermiddag Utvid
  Laste ned lyd
  Last ned film