2019 հոկտեմբերի գերագույն համաժողով

  Շաբաթ առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Շաբաթ ցերեկային նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կանանց գերագույն նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի ցերեկային նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն