Ապրիլ 2016

  Կանանց ընդհանուր ժողով Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Քահանայության գերագույն ժողով Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի ցերեկային նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն