Հոկտեմբեր 2013

  Շաբաթ առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Քահանայության նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Սփոփող Միության գերագույն Ժողով Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն