Аравдугаар сар 2012

  Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах