October 2008 General Conference

    Недељно поподневно заседање Прошири
    Преузми аудио снимак
    Преузми видео