ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในเทศกาลคริสต์มาสนี้ พบกับผู้สอนศาสนาทางออนไลน์หรือแบบเจอตัว

ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระผู้เป็นเจ้าลึกซึ้งขึ้นและเรียนรู้แผนของพระองค์สำหรับคุณเมื่อพบกับผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เราจะสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ และสนทนาคำสอนของพระเยซูคริสต์  ขอพูดคุยด้านล่าง

คาดหวังอะไรจากการพูดคุย

เราตื่นเต้นที่จะได้เจอคุณและช่วยให้คุณรู้สึกถึงสันติสุขที่มาจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  การพูดคุยจะเป็นแบบนี้:

ผู้สอนศาสนาทำความรู้จักคนที่พวกเขาพูดคุยด้วย
เราจะได้ทำความรู้จักกัน
ผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอนกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนศึกษาด้วยกัน
เราจะสวดอ้อนวอนด้วยกัน
ผู้สอนศาสนาอ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟัง
เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ผู้หญิงสองคนทักทายกันที่โบสถ์
เราจะชวนคุณมาโบสถ์กับเรา

ดูว่าผู้สอนศาสนาช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Alejandra
Read
“ผมมีคำถามทุกเรื่อง พระผู้ช่วยให้รอดของผมเป็นใคร พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักผมหรือเปล่า พระองค์ทรงมีแผนอะไรสำหรับผม พวกเขายินดีและพร้อมตอบคำถามของคุณเสมอและพวกเขามีแหล่งช่วยตอบคำถามของคุณ”
Back
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Paris
Read
“ผู้สอนศาสนาพูดกับผมว่า ‘ถ้าคุณอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่า … อย่าเชื่อสิ่งที่เราพูด คุณต้องไปหาแหล่งความจริงทั้งมวล’ และนั่นคือสิ่งที่ผมทำ เมื่อผมทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าสิ่งที่พวกเขาพูดจริงหรือเปล่า ผมเกิดความรู้สึกรัก ปีติ และสันติ”
Back
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Jennifer
Read
“พวกเขาแค่อยากเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์จริงๆ พวกเขาไม่มีอะไรนอกจากเจตนาดีและความรัก”
Back
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Natalie
Read
“ตอนที่พบผู้สอนศาสนาครั้งแรก พวกเขานำความสุขมาให้ พวกเขาเปล่งปีติและความรัก”
Back

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม?