#แสงส่องโลก

เมื่อพระเยซูคริสต์ประสูติ เหล่าเทพประกาศ “สันติสุขบนแผ่นดินโลก ไมตรีจิตต่อมนุษย์ทั้งหลาย” เดือนธันวาคมนี้ คำสัญญายังคงเดิม เมื่อเรารับใช้ผู้อื่นดังพระเยซูทรงทำ เราจะส่งท้ายปี 2020 ด้วยความหวัง

...

พระกุมาร พระคริสต์

18:00

ชมวีดิทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์ - ผู้เป็นแสงส่องโลกอย่างแท้จริง - และสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านออกไปรับใช้

ดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทินการรับใช้
ดาวน์โหลด

ใช้ปฏิทินนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อเป็นโอกาสใหม่ในการเป็น #แสงส่องโลก

เราขอเชื้อเชิญให้ท่านแบ่งปันรูปภาพหรือเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการรับใช้ที่ท่านจะทำ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับแรงบันดาลใจเช่นกัน

วันที่ 1

ให้ดังที่พระเยซูทรงให้
อาสาช่วยใครสักคน

วันที่ 2

วีรบุรุษของท่าน
ขอบคุณใครสักคนที่แสดงความรักแบบพระคริสต์ต่อท่าน

วันที่ 3

สันติสุขบนแผ่นดินโลก
ช่วยใครสักคนให้รู้สึกถึงสันติสุขผ่านพระคริสต์

วันที่ 4

พระเยซูทรงให้ความหวัง
ดูภาพยนตร์ The Christ Child กับใครสักคน

วันที่ 5

ส่งต่อความดี
แสดงความขอบคุณเหมือนพระเยซู ทำดีกลับคืน

วันที่ 6

อดอาหารเพื่อบรรเทาทุกข์
งดอาหารหนึ่งหรือสองมื้อและบริจาคค่าอาหารนั้นเพื่อการกุศล

วันที่ 7

เครื่องหมายแห่งคริสต์มาส
เขียนโน้ตคริสต์มาสให้ใครสักคน

วันที่ 8

เห็นความสำคัญของสุขภาพ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับงานที่พวกเขาทำอยู่

วันที่ 9

คำแห่งรัก
แนะนำหนังสือหรือพระคัมภีร์ที่ชอบแก่ใครสักคน

วันที่ 10

ส่องสว่างสาแหรกครอบครัว
ให้เกียรติบรรพชนด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา

วันที่ 11

ขนมเซอร์ไพรส์
แบ่งปันความดีกับครอบครัวและเพื่อนๆ ผ่านขนม

วันที่ 12

วันแห่งการชมเชย
แบ่งปันอะไรดีๆ กับใครสักคนที่ต้องการกำลังใจวันนี้

วันที่ 13

วันอาทิตย์แห่งการไตร่ตรอง
หาที่สงบเพื่อคิดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและปิดสิ่งรบกวน

วันที่ 14

ร้องเพลงออนไลน์
รวมตัวกันกับคนที่ท่านรักและร้องเพลงคริสต์มาสด้วยกัน

วันที่ 15

ให้เกียรติบิดามารดา
แสดงความรักความสำนึกคุณต่อผู้ทำหน้าที่บิดามารดาในชีวิตท่าน

วันที่ 16

ดาวจรัสแสง
กล่าวคำสรรเสริญจากใจแด่เพื่อนที่มีอิทธิพลดีต่อท่าน

วันที่ 17

เพิ่มขนมปังให้เป็นทวีคูณ
เลี้ยงอาหารคนหิวโหยโดยซื้ออาหารให้คนขัดสน

วันที่ 18

เรื่องราวคริสต์มาส
อ่านเรื่องที่ท่านชอบเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ให้เด็กฟัง

วันที่ 19

จดหมายแห่งความสว่าง
เขียนจดหมายถึงใครสักคนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อคิดดีๆ ก่อนถึงคริสต์มาส

วันที่ 20

เรื่องราวการประสูติ
อ่านหรือแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวการประสูติจากพระคัมภีร์ไบเบิล

วันที่ 21

รวมตัวออนไลน์
เชิญเพื่อนและครอบครัวมาประชุมออนไลน์และแบ่งปันข้อคิดเชิดชูจิตวิญญาณ

วันที่ 22

แบ่งปันแสงสว่าง
สอนใครสักคนวันนี้ผ่านเรื่องราวของท่านเอง

วันที่ 23

วันแห่งการขอบคุณ
ใคร่ครวญของประทานและพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตท่านและบอกว่าสิ่งนั้นมีความหมายต่อท่านอย่างไร

วันที่ 24

ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
วันนี้บอกสิ่งดีๆ กับแต่ละคนที่ท่านพบเจอ

วันที่ 25

พระคริสต์ทรงเป็นแส่งส่องโลก
แบ่งบันว่าทำไมพระคริสต์จึงเป็นแสงสว่างส่องโลกของท่าน

วันที่ 26

ส่องสว่าง 2021
วางแผนเพื่อเป็นแสงส่องโลกในปีใหม่นี้