ดาวน์โหลดแสงส่องโลก

พระกุมารพระคริสต์
บัตรเผยแผ่
โปสเตอร์อาคารประชุม
ปฏิทินพับสามส่วน
เป็นแสงส่องโลกให้ทีละคนเหมือนพระคริสต์ทรงทำ
เป็นแสงส่องโลกให้ทีละคนเหมือนพระคริสต์ทรงทำ (:30)

ยินดีต้อนรับ