មិត្តភក្តិ​មួយ​ក្រុម​កំពុង​មើល​ខ្សែភាពយន្ត​ខ្លី The Christ Child ជាមួយ​គ្នា
សូម​មើល​The Christ Child
អញ្ជើញ​មិត្តភក្តិ ឬ​សមាជិក​គ្រួសារ​ឲ្យ​ចែកចាយ​បទពិសោធន៍​ជាមួយ​អ្នក ។

ខ្សែរឿង​ដែល​មាន​រយៈពេល ១៨ នាទី​ពី​ប្រសូតិកម្ម​នេះ​រៀបរាប់​យ៉ាង​លម្អិត​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសិដ្ឋ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ដំណឹងល្អ​របស់​ម៉ាថាយ និង​លូកា​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ប៊ីប ។ ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ យ៉ូសែប និង​ម៉ារា មកពី​ណាសារ៉ែត​ទៅកាន់​បេថ្លេហិម ធ្វើ​ជា​សាក្សី​អំពី​ការស្ញប់ស្ញែង​របស់​ពួក​អ្នក​គង្វាល​នៅ​តំបន់​វាល​ទំនាប​នៃ​ស្រុក​យូដា ។ ដឹង​ពី​អំណរ​របស់​ពួក​ហោរា នៅពេល​ពួកគេ​លុតជង្គង់​ចំពោះ​ពន្លឺ​នៃ​ពិភពលោក —ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។

មនុស្ស​ម្នា​កំពុង​រាក់ទាក់​នៅ​ខាងក្នុង​សាលា​ប្រជុំ
ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ជាមួយ​សហគម​ដែល​ពេញ​ដោយ​ក្តី​ស្រឡាញ់
រៀន​បន្ថែម​ទៀត

របៀប​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពិភពលោក