Biblijska proroštva

Bog poziva proroke da naučavaju njegove zapovijedi, upozoravaju protiv grijeha i prorokuju o budućim događajima. U Bibliji su zabilježena mnoga proroštva koja su se već ispunila, kao i mnoga koja se tek trebaju odviti. Mnoga su biblijska proroštva usmjerena na Isusa Krista, njegov život i njegovu ulogu u sudbini cijelog ljudskog roda.

Zašto Bog poziva proroke?

U Bibliji se naučava: »Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima« (Amos 3:7). Ovo je bio njegov uzorak od početka. »Kao što obeća od davnine na usta proroka svojih svetih« (Luka 1:70). Stoga što Bog želi da njegova djeca uče, rastu i napreduju, on daje upozorenja, objave i upute kroz svoje proroke.

Proroci mogu predvidjeti važne događaje kako bi upozorili ljude. Obaziranje na riječi proroka može nam pomoći biti spremni za ono što ima doći. Kada vidimo da se određena proroštva ostvaruju, to nam također može pomoći osnažiti našu vjeru u Božju riječ. U Bibliji čitamo o mnogim proroštvima koja su bila ispunjena u povijesti kao i o objavama o događajima koji se tek trebaju odviti.

Sveta pisma podučavaju nas da Gospodin poziva proroke »da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristova Tijela« (Efežanima 4:12). Proroci nas podučavaju i podsjećaju kako da postanemo bolji, a naposljetku i sretniji.

Bog nastavlja pokazivati svoju ljubav prema nama šaljući nam poruke koje trebamo upravo sada. Živući proroci primaju objavu od Boga te daju upute i savjet svim ljudima danas. Tijekom nedavnih su godina proroci i apostoli Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana davali savjete o spremnosti za teška vremena pred nama, o financijskoj promišljenosti, važnosti obrazovanja, braku i obiteljskim odnosima te pronalasku i održavanju vjere tijekom osobnih kušnji.

Što je bilo prorokovano o Isusu?

Puno prije Isusovog rođenja drevni su proroci predskazali mnoge događaje vezane uz njegovu ulogu i poslanje. Ova su proroštva bila dana kako bi ljudi prepoznali Isusa kada dođe te kako bi imali vjeru u njega kao svojeg Spasitelja. Izaija je u Starom zavjetu pisao o Isusu oko 700 godina prije njegovog rođenja: »Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!« (Izaija 7:14). Nadalje je izjavio: »Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni« (Izaija 9:5).

Drugi su starozavjetni proroci do čudesnih detalja predskazali Isusov život. Mihej je znao da će Spasitelj biti rođen u Betlehemu (vidi Mihej 5:1). Hošea je govorio o vremenu koje će Isus kao dijete provesti u Egiptu (vidi Hošea 11:1). U knjizi Psalmi govori se o tome kako će Isus govoriti u usporedbama te da će ga njegov vlastiti narod odbaciti (vidi Psalmi 69:9; 78:2). Još jedno od Izaijinih predivnih proroštva govori o Isusovoj ulozi i žrtvi: »On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo…   Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše« (Izaija 53:4–5).

Svi su Božji proroci svjedočili o Isusu. Starozavjetni su proroci opisali događaje koji će se odviti stotinama godina kasnije. Izaija je prorokovao da će se Isusu izrugivati, da će ga pljuvati i udarati (vidi Izaija 50:6). Prorok Zaharija znao je da će Krist biti razapet, a ipak će se moliti za svoje neprijatelje (vidi Zaharija 12:10). Najvažnije, proroci su kroz cijelu Bibliju naučavali Božju poruku da će Isus Krist uskrsnuti (vidi Izaija 25:8) te da ćemo zbog njega i mi također uskrsnuti (vidi Izaija 26:19; Job 19:26).

Koja su neka biblijska proroštva koja su se već ispunila?

Mojsije je upozorio faraona da će, ako ne oslobodi Izraelce, Egipćane pogoditi bolesti, pošasti i naposljetku smrt njihovih prvorođenih sinova (vidi Izlazak 7–12). Svako se od ovih proroštava obistinilo. Faraon je rekao Mojsiju da napusti Egipat s Izraelcima pa je Mojsije razdvojio Crveno more kako bi mogli pobjeći u sigurnost.

Starozavjetni prorok Jeremija predskazao je uništenje Jeruzalema (vidi Jeremija 25:2, 9–11). U povijesti je zabilježeno da su Babilonci doista razorili Jeruzalem 587. pr. Kr. Prorok Lehi iz Mormonove knjige također je upozorio narod na predstojeće uništenje Jeruzalema. Zbog ove su objave, koju je Lehi primio od Boga, Lehi i njegova obitelj pobjegli iz Jeruzalema. Njegova povijest i povijest njegove obitelji zabilježena je u Mormonovoj knjizi, još jednom svjedočanstvu o Isusu Kristu.

Otpadništvo je razdoblje kada se Božja ovlast ne nalazi na Zemlji. Nakon što je Isus uskrsnuo i uzašao na Nebo, njegovi su učenici znali da će se on jednoga dana vratiti kao što je rekao. Međutim, apostol Pavao naučavao je da će Crkva koju je Isus uspostavio otpasti prije nego što Krist ponovno dođe: »Neka vas nitko i nikako ne obmane! Jer ako prije ne dođe onaj otpad« (2 Solunjanima 2:3). Ovo se otpadništvo dogodilo tijekom stoljeća nakon što su Isusovi prvotni apostoli, koji su držali njegovu svećeničku ovlast, preminuli ili bili ubijeni.

Iako je Bog znao da će njegova svećenička ovlast, proroci i puno evanđelje Isusa Krista biti uklonjeni sa Zemlje na neko vrijeme, također je obećao da će jednoga dana biti ponovno uspostavljeni. Petar je u Novom zavjetu obećao da će u posljednjim danima doći »vremena sveopće obnove« (Djela 3:21). Ova je obnova Isusovog evanđelja započela 1820. kada je Bog pozvao proroka Josepha Smitha i obnovio svoju svećeničku ovlast na Zemlji. Otkada da je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana bila uspostavljena 1830. vodio ju je živući prorok.

Prorok Ezekiel objavio je da će zapisi Judinih potomaka (Biblija) i zapisi Josipovih potomaka (Mormonova knjiga) jednoga dana biti spojeni kako bi sjedinili njegov narod u pravednosti. »Sine čovječji, uzmi drvo i napiši na njemu: ‘Juda i sinovi Izraelovi, njegovi saveznici!’ Onda uzmi drugo drvo i napiši na njemu: ‘Josip – drvo Efrajimovo – i sav dom Izraelov, njegov saveznik.’ I sastavi ih u jedno drvo, da budu kao jedno u tvojoj ruci« (vidi Ezekiel 37:16–17). I Biblija i Mormonova knjiga podučavaju nas o Bogu i Isusu Kristu te kako se možemo vratiti i živjeti s njima.

Koja su neka od biblijskih proroštava koja se još nisu ispunila?

Iako je uspostava Kristovog kraljevstva na Zemlji započela, još nije gotova. Daniel, starozavjetni prorok, prorokovao je da će Božje kraljevstvo rasti dok ne »napuni svu zemlju« te će »stajati dovijeka« (Daniel 2:35, 44). Sam je Isus prorokovao: »Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu« (Matej 24:14). Kako bi ispunio ovo proroštvo i pronio evanđelje po cijelom svijetu, Gospodin poziva misionare.

Gospodin je preko Mojsija upozorio narod Izraela da će ih, ako ne budu obraćali pažnju na njegove riječi, »razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje« (Ponovljeni zakon 28:64). Međutim, Bog je također obećao: »Sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio« (Jeremija 23:3). Bog sabire svoju djecu uz pomoć članova i misionara Crkve koji ih podučavaju istinama o Božjem naumu. Kada ljudi budu kršteni u Kristovoj Crkvi, oni postaju dio doma Izraelova i duhovno su sabrani.

Bog je poslao anđele Kristovim prvotnim apostolima da obznane: »Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo« (Djela 1:11). Spasitelj će jednoga dana ponovno doći u moći i slavi kako bi preuzeo svoje kraljevstvo i sudio svim ljudima. Ovaj je dan znan kao Drugi dolazak. Proroci su od početka govorili o njemu. U Starom je zavjetu Zaharija prorokovao da će toga dana »Jahve… biti kralj nad svom zemljom« (Zaharija 14:9).

Točno vrijeme Isusovog dolaska nije poznato. Isus je rekao: »O tome nitko ništa ne zna; ni anđeli nebeski, ni Sin, već jedino Otac« (Matej 24:36). No znamo kroz proroke da će Isusov povratak označavati kulminaciju Božjeg nauma te će biti čudesan onima koji su ga čekali. »Da se Isusovu imenu ‘pokloni svako koljeno’… i da ‘svaki jezik prizna’ – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist« (Filipljanima 2:10–11). Tada, »suzu će sa svakog lica Jahve, Gospod, otrti« (Izaija 25:8) i pravedni će uživati u svojoj vječnoj nagradi.

Kako se ova proroštva primjenjuju na mene danas?

Comeuntochrist.org/hrv