Što je Mormonova knjiga?

Čitanje njezinih riječi može nam pomoći razumjeti našu svrhu u životu, odgovoriti na važna pitanja i približiti nas Isusu Kristu.

Mormonova knjiga sadrži svete zapise Isusovih sljedbenika. Baš kao što se Bog obratio Mojsiju i Noi u Bibliji, također je govorio ljudima u Amerikama. Ovi su ljudi, zvani proroci, zapisali Božje riječi. Njihove je zapise naposljetku u jednu knjigu sabrao prorok imenom Mormon.

Živući su proroci oduvijek podučavali Božji narod. Poput nas danas, žene i muškarci toga doba mučili su se s kušnjama, tražili su mudrost i vodili su sretniji život kada su slijedili naučavanja Isusa Krista. Možemo prepoznati sebe u njihovim pričama – nadahnutim i nadahnjujućim duhovnim zapisima. Mormonova je knjiga dokaz da Bog voli svu svoju djecu te je uključen u njihov život. Ona služi kao svjedok istinama u Bibliji te božanskoj naravi Isusa Krista i njegovim naučavanjima.

Mormonova knjiga odgovara na velika pitanja

Mormonova knjiga može nam pomoći razumjeti ključna pitanja koja svi mi imamo u nekom trenutku:

  • Postoji li život nakon smrti?
  • Što nas čeka na drugoj strani?
  • Koja je svrha života?
  • Kako mogu pronaći sreću i mir sada?
  • Poznaje li me Bog i čuje li moje molitve?
  • Kako mogu izbjeći grijeh i naučiti doista se pokajati?

Želite li to, misionari se mogu sastati s vama i raspraviti o odlomcima koji odgovaraju na ova pitanja. Također, donijet će vam besplatan primjerak Mormonove knjige.

Obećanje Mormonove knjige

Bog nam obećava da će on, ako pročitamo Mormonovu knjigu otvorenog srca i uma, objaviti svakom od nas njezinu božansku narav i istinu kroz nadahnuće po Svetome Duhu. Nekih 80.000 misionara podučava ljude o ovoj knjizi na šest kontinenata i 107 jezika – a ti ljudi trenutno testiraju to obećanje. Misionari daju besplatne primjerke Mormonove knjige, pa ipak ih milijuni ljudi smatraju među najvrjednijim vlasništvom. Muškarci i žene iz cijeloga svijeta, iz svih mogućih sredina, spoznaju da nam Mormonova knjiga može pomoći pronaći mir i vjeru u ovom životu te vječno spasenje u životu koji dolazi.

Kako imamo Mormonovu knjigu danas?

Anđeo je 1823. doveo Josepha Smitha do drevnog zapisa te ga je Joseph preveo moću Božjom.  Poput drevnih proroka koji su živjeli prije njega, Joseph Smith služio je kao Božji glasnik i svjedočio je o Pomirenju Isusa Krista te o Spasiteljevoj sposobnosti da promjeni naš život na pozitivan način.

Zašto je Mormonova knjiga značajna?

Načela koja su zabilježena u Mormonovoj knjizi – vjera u Isusa Krista, pokajanje, krštenje, radost, spasenje – promijenila su ž ivote drevnih ljudi. U današnje je doba Mormonova knjiga utjecala na živote milijuna ljudi diljem svijeta približavajući ih Isusu Kristu.

Kako Mormonova knjiga može doprinijeti mojem životu?

Sveta pisma više su od samo starih riječi i priča. Ona su mjerodavne, pravovremene poruke za probleme s kojima se suočavamo. Kada pristupite čitanju Mormonove knjige učestalo se pitajući: »O čemu se ovdje doista govori?«, otkrit ćete da postoje mnoge značajne poruke za vas danas. Knjiga je napisana kako bi nadahnula čitatelje da donose odluke koje će u konačnici poboljšati njihov život i približiti ih Bogu. Nada je autora bila da će njihove riječi voditi ljude k Isusu Kristu i promijeniti ponašanja; ukloniti tugu, nesigurnost i strah; ponuditi svrhu i usmjerenje u pogledu ljudi na život te dati ljudima dokaz da je Bog i dalje »Bog čudesa« (Mormon 9:10).

Značaj Mormonove knjige u svijetu može se izmjeriti količinom razdanih primjeraka ili sveukupnim povećanjem broja ljudi koji biraju slijediti Isusa Krista nakon čitanja knjige. Međutim, najvažniji je učinak nedvojbeno osoban. Mormonova knjiga odgovara na pitanja, pruža nadu i učvršćuje duhovnu snagu u ljudima, svakoj osobi ponaosob.

Pronađite mir čitajući Mormonovu knjigu

Ljudi čiji su se životi promijenili čitanjem Mormonove knjige pronašli su je kada su bili grešnici ili kada su bili vjerni, kada su se osjetili beznadni ili kada su bili sretni. Kako bi pronašli značenje u Mormonovoj knjizi, ljudi mogu biti učeni ili neobrazovani, sami ili okruženi prijateljima i obitelji, financijski uspješni ili ekonomski stiješnjeni. Jedino je zajedničko obilježje to da je ljudi na koje ova knjiga utječe uzimaju s jednostavnom željom da spoznaju i razumiju njezinu istinu.

Uobičajena pitanja

Ljudi imaju puno pitanja o »mormonima«, ili obzirnije, o članovima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kliknite ovdje da biste pogledali cijeli popis.

Evo kratkog sadržaja priče, tisućljetne povijesti sadržane u Mormonovoj knjizi.

U suštini, Mormonova je knjige priča o obitelji. Lehi je prorok u Jeruzalemu. Bog upozorava Lehija u snu da uzme svoju obitelj i napusti Jeruzalem jer će uskoro biti zauzet. Oni prelaze ocean do Amerika. Laman i Lemuel, Lehijevi najstariji sinovi, ne vjeruju da je Bog nadahnuo njihovog oca. Njihov je mlađi brat Nefi pun vjere. Bog bira Nefija da vodi obitelj i bude njihov učitelj.

U konačnici se ljudi dijele na dvije skupine: Nefijce i Lamance. Ove su skupine često međusobno zaraćene i njihova je vjera u Isusa stalno u kušnji. Ova vjera ispunjava stranice Mormonove knjige u obliku snažnih propovijedi, životnih lekcija i duhovnih iskustava.

Nakon što je Isus uskrsnuo, ukazuje se narodu u Amerikama. Podučava ih o krštenju i oprostu. Iscjeljuje njihove bolesne i blagoslivlja njihovu djecu. Uspostavlja svoju Crkvu. Za razliku od naroda u Jeruzalemu, narod u Amerikama poslušao je Isusa. Nakon njegovog posjeta, oni žive u miru stotinama godina.

Tijekom vremena, narod gubi svoju vjeru i ponovno izbija rat koji uništava gotovo cijelu populaciju.

Poput Biblije, Mormonova knjiga ima mnogo autora. Ona je zbirka dnevnika i povijesti koja je predavana od jednoga pisca drugomu tijekom razdoblja od oko 1000 godina. Prvi je autor bio prorok Nefi koji je sa svojom obitelji napustio Jeruzalem 600 pr. Kr. i došao u Amerike. Nefi je predao zapis svojem mlađem bratu koji ga je dao svojem sinu. Svaki je autor predao zapis nekome u koga je imao povjerenja. Mormon je bio prorok koji je sažeo sve zapise u jednu knjigu. Time se knjiga naziva Mormonovom knjigom.

Godine 1823., Joseph Smith bio je vođen do ovih drevnih zapisa te ih je preveo moću Božjom.

Mormonova knjiga podržava Bibliju i često pojašnjava naučavanja Isusa Krista. Na primjer, u Evanđeljima po Marku i Luki u Bibliji priča se ista priča o Isusu, no možete naučiti više čitajući dva gledišta.

Zajedno, Mormonova knjiga i Biblija sadrže nadahnuća, vodstvo i upute sakupljane tisućama godina. Pokazuju da Bog voli i vodi narode iz svih dijelova svijeta. Proučavanjem obiju knjiga možete steći bolje razumijevanje toga tko je Bog i što on želi za vas.

Comeuntochrist.org/hrv