Četiri stvari koje bi svatko trebao znati o Mormonovoj knjizi

Mormonova knjiga drevni je zapis koji naučava o Isusu. Muškarci, žene i obitelji u Mormonovoj knjizi mučili su se sa životnim izazovima baš poput nas. Možemo se vidjeti u njihovim pričama te možemo biti nadahnuti da budemo bolji i pomažemo drugima kako bi to Isus učinio. Evo četiri stvari koje biste trebali znati o ovoj svetoj knjizi:

1. Mormonova je knjiga, poput Biblije, riječ Božja

Baš kao što je Bog govorio Mojsiju i Noi u Bibliji, on je također uputio svoje proroke u drevnim Amerikama da vode zapis njegovih naučavanja i zakona. Naposljetku je prorok imenom Mormon sabrao njihove zapise u jednu knjigu. Riječi Mormonove knjige potvrđuju Isusov život, službeništvo i njegova djela spašavanja nas od grijeha i prevladavanja smrti. Zapravo, najvažniji je dio Mormonove knjige taj kada je Isus došao posjetiti narod u drevnim Amerikama.

U Bibliji je apostol Pavao naučavao: »Svjedočanstvom dvojice ili trojice svjedoka svaka stvar neka se drži valjanom« (2 Korinćanima 13:1). Kada Bog podučava važno načelo, on šalje još jedan izvor da bi ga potvrdio. Mormonova knjige i Biblija svjedoče jedna za drugu. Kako se mnogi ljudi danas udaljavaju od Boga i vjere, imati više od jednoga svjedoka o Božjim riječima može nam pomoći ostati na pravom putu (vidi 2 Nefi 29:7–8).

Saznajte za sebe je li Mormonova knjiga istinita

2. Ona može nadodati mir i značenje vašem životu

Mormonova je knjiga vodič po pitanju toga kako živjeti životom ispunjenim mirom i srećom.

Suvremeni apostol, predsjednik Marion G. Romney, obećao je da kada čitamo Mormonovu knjigu »duh te velike knjige doći će kako bi prožeo naše domove i sve one koji prebivaju u njima. Duh pobožnosti će se povećati; uzajamno poštivanje i obzir prema drugima će rasti. Duh prijepora će otići. Roditelji će savjetovati svoju djecu s većom ljubavlju i mudrošću. Djeca će više slušati savjete svojih roditelja i podlagati im se. Pravednost će porasti. Vjera, nada i dobrotvornost – čista Kristova ljubav – obilovat će u našim domovima i životima, donoseći u njihovu svijest mir, radost i sreću« (»The Book of Mormon«, Ensign, svibanj 1980., 67).

3. Milijuni ljudi čitaju Mormonovu knjigu

Milijuni ljudi iz cijeloga svijeta pročitali su Mormonovu knjigu na svojem jeziku. Upitali su u molitvi je li ona riječ Božja. Primili su odgovor: »Da!« U Mormonovoj se knjizi nalazi obećanje da će vam Bog reći je li ona istinita ako ga u molitvi to upitate. Time se postavlja još jedno pitanje: Primite li odgovor od Boga, hoćete li ga slijediti?

4. Možemo vam dostaviti besplatni primjerak Mormonove knjige ravno do vaših vrata

Želite li Mormonovu knjigu, možete dobiti jednu besplatno. Mjesni predstavnici osobno će vam dostaviti knjigu, bez obzira na to gdje živite. Bit će im drago da vam pokažu nekoliko svojih omiljenih priča.

Voljeli bismo čitati Mormonovu knjigu s vama

Uobičajena pitanja

Ljudi imaju puno pitanja o »mormonima«, ili obzirnije, o članovima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kliknite ovdje da biste pogledali cijeli popis.

Evo kratkog sadržaja priče, tisućljetne povijesti sadržane u Mormonovoj knjizi.

U suštini, Mormonova je knjige priča o obitelji. Lehi je prorok u Jeruzalemu. Bog upozorava Lehija u snu da uzme svoju obitelj i napusti Jeruzalem jer će uskoro biti zauzet. Oni prelaze ocean do Amerika. Laman i Lemuel, Lehijevi najstariji sinovi, ne vjeruju da je Bog nadahnuo njihovog oca. Njihov je mlađi brat Nefi pun vjere. Bog bira Nefija da vodi obitelj i bude njihov učitelj.

U konačnici se ljudi dijele na dvije skupine: Nefijce i Lamance. Ove su skupine često međusobno zaraćene i njihova je vjera u Isusa stalno u kušnji. Ova vjera ispunjava stranice Mormonove knjige u obliku snažnih propovijedi, životnih lekcija i duhovnih iskustava.

Nakon što je Isus uskrsnuo, ukazuje se narodu u Amerikama. Podučava ih o krštenju i oprostu. Iscjeljuje njihove bolesne i blagoslivlja njihovu djecu. Uspostavlja svoju Crkvu. Za razliku od naroda u Jeruzalemu, narod u Amerikama poslušao je Isusa. Nakon njegovog posjeta, oni žive u miru stotinama godina.

Tijekom vremena, narod gubi svoju vjeru i ponovno izbija rat koji uništava gotovo cijelu populaciju.

Poput Biblije, Mormonova knjiga ima mnogo autora. Ona je zbirka dnevnika i povijesti koja je predavana od jednoga pisca drugomu tijekom razdoblja od oko 1000 godina. Prvi je autor bio prorok Nefi koji je sa svojom obitelji napustio Jeruzalem 600 pr. Kr. i došao u Amerike. Nefi je predao zapis svojem mlađem bratu koji ga je dao svojem sinu. Svaki je autor predao zapis nekome u koga je imao povjerenja. Mormon je bio prorok koji je sažeo sve zapise u jednu knjigu. Time se knjiga naziva Mormonovom knjigom.

Godine 1823., Joseph Smith bio je vođen do ovih drevnih zapisa te ih je preveo moću Božjom.

Mormonova knjiga podržava Bibliju i često pojašnjava naučavanja Isusa Krista. Na primjer, u Evanđeljima po Marku i Luki u Bibliji priča se ista priča o Isusu, no možete naučiti više čitajući dva gledišta.

Zajedno, Mormonova knjiga i Biblija sadrže nadahnuća, vodstvo i upute sakupljane tisućama godina. Pokazuju da Bog voli i vodi narode iz svih dijelova svijeta. Proučavanjem obiju knjiga možete steći bolje razumijevanje toga tko je Bog i što on želi za vas.

Comeuntochrist.org/hrv