Voorbereiding op de tempel en het priesterschap


Jaarlijks wordt er voor 11-jarige jongens en meisjes een zogeheten Voorbereiding op de tempel en het priesterschap gehouden. Hun ouders zijn ook uitgenodigd. De bedoeling van deze bijeenkomst is de kinderen te laten inzien welke zegeningen de tempel, het priesterschap en het sluiten en nakomen van heilige verbonden met zich meebrengen. De volgende onderwerpen kunnen tijdens de bijeenkomst aan bod komen: priesterschapsdoelen, -taken, -verordeningen en -zegeningen; jongens aansporen om zich goed op het priesterschap voor te bereiden; jongens en meisjes laten inzien dat ze aan het heilswerk kunnen deelnemen; en kinderen aansporen om zich voor te bereiden zodat ze, wanneer ze 12 jaar zijn, een tempelaanbeveling voor beperkte toegang kunnen krijgen en zich als goed lid plaatsvervangend kunnen laten dopen.

Gebruik bij de voorbereiding van de bijeenkomst de onderstaande informatiebronnen en richtlijnen.

Informatiebronnen

Richtlijnen

  • Het jeugdwerkpresidium bereidt het programma op aanwijzing van de bisschap voor.
  • Een lid van de bisschap leidt de bijeenkomst en ten minste één lid van het jeugdwerkpresidium is aanwezig.
  • Andere leidinggevenden, zoals de leden van het quorumpresidium diakenen, het klaspresidium bijenkorfmeisjes, het jongemannenpresidium en het jongevrouwenpresidium, kunnen ook aanwezig zijn.
  • Als er in een wijk heel weinig 11-jarigen zijn, kan de bijeenkomst op aanwijzing van het ringpresidium met andere wijken samen of met de hele ring gehouden worden.
  • De bijeenkomst kan naar behoefte op een zondagavond, als onderdeel van een zondagse jeugdwerkbijeenkomst of op een ander tijdstip plaatsvinden.