เหตุการณ์สดและที่กำลังจะเกิดขึ้น

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

การถ่ายทอดล่าสุด

2021 Worldwide Devotional May 2
undefined | undefined

การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับคนหนุ่มสาวทั่วโลกกับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์สตีเวนสัน