Drejtpërdrejt dhe Të Ardhshme

Nuk ka në dispozicion Ngjarje të Ardhshme.

Transmetimet e Kohëve të Fundit

Garden Tomb
undefined | undefined

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Konferenca e Përgjithshme e Prillit

Garden Tomb
undefined | undefined

Sesioni i Paradites të së Dielës

Konferenca e Përgjithshme e Prillit

Garden Tomb
undefined | undefined

Sesioni i Priftërisë i së Shtunës

Konferenca e Përgjithshme e Prillit

Garden Tomb
undefined | undefined

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Konferenca e Përgjithshme e Prillit

Garden Tomb
undefined | undefined

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Konferenca e Përgjithshme e Prillit