Faigalotu i le Lalolagi Atoa mo le Autalavou Matutua: O Se Talanoaga Faafesagai ma

  Elder Quentin L. Cook

  I le aso 9 o Setema, 2018, na talimalo ai Elder Quentin L. Cook i se talanoaga Faafesagai mo le autalavou matutua lea na na latou taliina ai ma ni tusitalafaasolopito e toalua a le Ekalesia, o Sister Kate Holbrook ma Brother Matt Grow, ni fesili na taulai atu i le talafaasolopito a le Ekalesia mai le autalavou matutua i le lalolagi atoa.

  Faamolemole tuu ni ou manatu ma lagona i le vaega o manatu faaalia o i lalo. E mafai foi ona e faasoaina mea sa e aoaoina i le itulau Facebook a le AAG po o le Twitter ma le Instagram e faaaoga ai le #LDSface2face.

  Sii mai

  360p | 720p | 1080p

  Fesili: