Երիտասարդ չափահասների Համաշխարհային հոգևոր հավաք. Դեմ առ դեմ հանդիպում

  Երեց Քվենթին Լ. Քուքի հետ։

  2018թ․ սեպտեմբերի 9-ին Երեց Քվենթին Լ․ Քուքը հյուրընկալեց Դեմ առ Դեմ հանդիպումը երիտասարդ չափահասների համար, որի ժամանակ նա և երկու քրիստոնյա պատմաբաններ՝ Քույր Քեյթ Հոլբրուքը և Եղբայր Մեթ Գրոուն, պատասխանեցին ամբողջ աշխարհից երիտասարդ չափահասների հարցերին՝ Եկեղեցու պատմության շուրջ։

  Խնդրում ենք, տեղադրեք ձեր մտքերն ու զգացումները ստորև՝ դիտարկումների բաժնում: Դուք նաև կարող եք կիսվել ձեր սովորածով LDS Facebook-ի էջում, կամ Twitter-ում և Instagram-ում, օգտագործելով #LDSface2face։

  Ներբեռնել

  360p | 720p | 1080p

  Մեկնաբանություններ.