Pranašai, vadovavimas ir dieviškasis įstatymas

Vakaras su prezidentu Raselu M. Nelsonu

Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems • 2017 m. sausio 8 d. • Brigamo Jango universitetas


 

Mano mylimi broliai ir seserys, nuo Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo perduodu jums jų linkėjimus ir meilę. Dėkojame, kad šį vakarą leidžiate su mumis ir savo širdis bei protus ruošiate dvasiniam pamokymui.1

Nuo 2016 m. sausio, kuomet jums kalbėjau per pasaulinę dvasinę valandėlę, sutikau daugelį iš jūsų keliaudamas po Japoniją, Filipinus, Kiniją, Kanadą, Angliją, Velsą, Vokietiją, Italiją, Ispaniją ir įvairias Jungtinių Valstijų vietas.

Praeitą rugsėjį turėjau neužmirštamą potyrį su vyresniuoju M. Raselu Balardu ir kitais Bažnyčios vadovais nuvykę į Baton Ružą, Luizianoje, susitikome su nuo pragaištingo potvynio nukentėjusiais žmonėmis. Sekmadienį visi kartu surengėme keturis didelius sakramento susirinkimus – vieną nukentėjusiems ir tris savanoriams, iš daugybės valstijų atvykusiems padėti susitvarkyti. Šios nuotraukos padeda įsivaizduoti tuos Šabo dienos susirinkusiuosius – šimtus žmonių, apsivilkusių marškinėlius su mūsų skiriamuoju užrašu „Mormonų pagalbos rankos“.

Atkreipkite dėmesį į per Šabą stabtelėjusių pagarbinti Viešpaties, savo namus palikusių laimingų vaikinų ir merginų veidus, pačiame Luizianos vasaros karštyje pasiryžusių padėti nepažįstamiems kaimynams. Žvelgiant į tas nuostabias darbuotis pasiryžusias minias, kurių daugumą sudarė jūsų bendraamžiai, man susidarė neapsakomas įspūdis, jog žvelgiau į jau netrukus šios Bažnyčios vadovais tapsiančius vaikinus ir merginas.

Taigi, įsivaizduodamas jus, susirinkusius visame pasaulyje, norėčiau pabrėžti ir pakalbėti apie tą įspūdį. Jūs tikrai esate būsimi Viešpaties Bažnyčios vadovai! Ar esate pasiruošę perimti vadovų vadeles?

Kalbėdamas jums prieš metus aš pakviečiau jus tapti tikraisiais Tūkstantmečio vaikais, kuriais gimėte būti. Tūkstantmetiniam Gelbėtojo valdymui pasaulį turite paruošti iš visų keturių žemės pakraščių rinkdami išrinktuosius, kad visi, pasirinkę tai daryti, galėtų priimti Jėzaus Kristaus Evangeliją ir visas jos palaimas. Šį vakarą noriu jums pakalbėti apie tai, kaip galite pasiruošti.

Pirma, susitelkime į jūsų santuoką ir šeimą. Pritaikykite mintis, kurios jums kilo išgirdus keturias „Tetulės Vendi“ tiesas apie meilę ir santuoką.

Jūsų pareiga Viešpačiui – iš nūdienos moralinio chaoso ir suvešėjusio nuodėmingumo surinkti išrinktuosius – yra nemenka užduotis. Liuciferis su savo pakalikais visas įmanomas technologijas ir komunikacijas išnaudoja melo apie gyvenimą ir tikrąjį laimės šaltinį skleidimui. Todėl tam, dėl ko atėjote į žemę, prireiks pačių geriausių vadovavimo įgūdžių, kurių tik begali įgyti jūsų karta.

Laimei, turime nuostabių sektinų pavyzdžių. Nors pasaulis žvelgia į milžiniškus vadovavimo įgūdžius, kuriuos turėjo tokie vyrai ir moterys kaip Napoleonas, Žana d’Ark, Džordžas Vašingtonas, Mahatma Gandis, Motina Teresė ir kiti, tačiau aš tikiu, kad patys geriausi šia žeme vaikščioję vadovai yra Dievo pranašai.

Iki šios dienos turėjome 16 vyrų, Viešpaties išrinktų būti prezidentais Jo Bažnyčios, atstatytos šiuo Evangelijos laikotarpiu – būtent šiuo paskutiniuoju Evangelijos laikotarpiu šios žemės istorijoje. Pats asmeniškai pažinojau 10 iš šių 16 vyrų. (Apie mano amžių tai daug ką pasako. Pasakysiu taip: aš nebeperku žalių bananų, nes nesu tikras, ar sulauksiu, kol jie sunoks.)

Taigi, jei rimtai norite augti kaip tikri Tūkstantmečio vaikai, raginu jus studijuoti šių 16 Dievo pranašų gyvenimus ir mokymus.2 Tas studijavimas pakeis jūsų gyvenimą. Ar galiu pasidalinti keliais vadovavimo įgūdžiais, kurių išmokau iš jų?

Prezidentas Džozefas Fildingas Smitas, 10 asis Bažnyčios Prezidentas, gyveno vos už kelių namų nuo mano vaikystės namų. Du jo jauniausieji sūnūs buvo mano vaikystės draugai. Jie dažnai kvietėsi mane į savo namus.

Prezidentas Smitas 1971 metais buvo Bažnyčios prezidentas, kuomet mane pašaukė visuotiniu Sekmadieninės mokyklos prezidentu. Kai su velione žmona Dantzele vėliau tais metais lydėjome jį į pirmąją krašto konferenciją, vykusią Mančesteryje, Anglijoje, pamačiau galingą efektyvaus vadovavimo pamoką – prieš konferenciją prezidentas Smitas iš mažame kambarėlyje susirinkusių visuotinių įgaliotinių paprašė ataskaitų.

Visiems pasisakius prezidentas Smitas pakilo su prezidentišku orumu ir ėmė jiems ne nurodinėti, bet kviesti juos semtis išminties iš jo 94 metų bei reikšti savo meilę ir nuoširdų troškimą jiems padėti. Žavėjausi šio vadovo galia reikšti meilę ir pasitikėjimą savo žmonėmis. Kai po konferencijos mes pagyrėme prezidentą Smitą už jo puikų pasisakymą, jis paprasčiausiai atsakė: „Atvykau čia ne tam, kad nepavyktų“.3

Jis tikėjo, kad Viešpats padės per tuos susirinkimus, o tuo tarpu prezidentas Smitas darė viską, ką galėjo, kad pastūmėtų darbą į priekį. Tikėjimas, malda, studijavimas ir sunkus darbas veda į sėkmę. Lygiai kaip prezidentas Smitas į Angliją atvyko ne tam, kad nepavyktų, taip ir mūsų Tėvas jus į žemę šiuo paskutiniu Evangelijos laikotarpiu atsiuntė ne tam, kad nepasisektų, o patirti sėkmę – ir atrasti džiaugsmą, kai tai darome.

Prezidentas Ezra Taftas Bensonas Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu teišbuvo vos du metus, kuomet 1945 metų gruodį, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Prezidentas Džordžas Albertas Smitas pašaukė tuometinį vyresnįjį Bensoną pirmininkauti Europos misijai. Sąlygos ten buvo sudėtingos. Per 10-ies mėnesių meilės nariams, kurių gyvenimus sujaukė karas, misiją vyresnysis Bensonas keliavo po Vokietiją, Lenkiją, Čekoslovakiją ir Skandinaviją ir kenčiantiems šventiesiems dalino maistą, drabužius ir patalynę.4 Jis ne kartą susidūrė su iš pirmo žvilgsnio neįmanomomis įveikti kliūtimis. Tačiau jis taip pat ne kartą parodė „nepalaužiamą tikėjimą Viešpaties galia kliūtims įveikti“.5

Po keturiasdešimties metų, 1985 m. lapkritį, prezidentas Bensonas, tuomet dar neseniai įšventintas Bažnyčios Prezidentu, paskyrė mane, jaunesnįjį Dvylikos narį, atverti tuomet dar po komunizmo jungu buvusio Rytų Europos krašto duris.

Jaučiausi nepasiruošęs tokiai sudėtingai užduočiai, tačiau prezidentas Bensonas šį darbą buvo pradėjęs dar prieš mane. Kodėl man to nedaryti, jei jis tai darė? Jo pavyzdys pastūmėjo mane melstis ir dirbti taip sunkiai, kaip tik galėjau, o po to stebėti stebuklingą Viešpaties pagalbos ranką.6

Jei dėl darbo gausos ims svirti rankos, mokykimės iš prezidento Bensono. Aštuonerius metus jis tuo pačiu metu tarnavo apaštalu ir žemės ūkio sekretoriumi JAV prezidento Dvaito D. Aizenhauerio kabinete.

Kaip jam tai pavyko? Štai jo žodžiai: „Kaip įmanydamas stengiuosi atlikti tai, ką sugebu. Ir bandau laikytis įsakymų. Tada leidžiu Viešpačiui kompensuoti trūkumus“.7 Pravartu gyventi pagal tokius žodžius.

Prezidentas Gordonas B. Hinklis buvo dinamiškas vadovas, unikaliai mokęsis vadovavimo Bažnyčioje. Prieš pašaukimą tarnauti 15-uoju Bažnyčios Prezidentu, jis tarnavo ankstesnių trijų prezidentų patarėju. Jaunystėje grįžęs iš misijos Anglijoje jis Bažnyčioje darbavosi įvairiose pareigose, visuomet prižiūrimas Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos kvorumo. Ne kartą jo buvo prašoma spręsti keblius iššūkius. Pavyzdžiui, Prezidentas Deividas O. Makėjus paskyrė broliui Hinkliui išsiaiškinti, kaip į filmo juostą perkelti endaumento apeigas, kad besiplečiančioje Bažnyčioje būtų paprasčiau tenkinami vertimo poreikiai.

Prezidentas Hinklis buvo iškalbus žmogus. Apie Evangeliją nesivaržydamas jis kalbėjosi tiek su patyrusiais žurnalistais, tiek su pasaulinio lygio vadovais. Mačiau, kaip jis suminkštino širdį Michailui Gorbačiovui, buvusiam Sovietų Sąjungos prezidentui, kuris iš pradžių nelabai norėjo susitikti su Prezidentu Hinkliu jo kabinete. Ponas Gorbačiovas norėjo, kad prezidentas Hinklis pats ateitų pas Gorbačiovą į viešbučio kambarį. O kai jiedu susitiko Vyriausioje Bažnyčios valdyboje, Prezidentas Hinklis parodė nuostabias čerkesų riešutmedžio plokštes, kuriomis buvo iškaltas Pirmosios Prezidentūros tarybos kambarys. Ponas Gorbačiovas labai nustebo iš Prezidento Hinklio sužinojęs ir kur buvo atvežta toji mediena! Toji mediena buvo atvežta iš jo gimtojo krašto Rusijoje!8 Jo nuotaika iš karto pasitaisė.

Prezidentas Hinklis buvo nepataisomas optimistas – ir tai dėl jo visiško pasikliovimo Viešpačiu. Per beveik 13 prezidentavimo metų Bažnyčią jis vedė per nepaprastą inovacijų laikotarpį, įskaitant mažesnių šventyklų sukūrimą, Konferencijų centro pastatymą, 79 naujų šventyklų paskelbimą ir 95 iš tuomet veikusių 124 šventyklų dedikavimą arba pakartotinį dedikavimą. Prezidento Hinklio vizija ir reikalavimai sau tai vizijai pasiekti neturėjo jokių ribų.

Prezidentas Hinklis buvo Bažnyčios istorijos ekspertas. Jis taip pat buvo regėtojas. Būdamas regėtoju apie ateitį jis kalbėjo be baimės. Pasiklausykite jo žodžių: „Šis [Kristaus] darbas ir toliau didingai ir galingai riedės pirmyn pripildydamas žemę. Šiuo metu Evangelijos skelbimui užvertos durys galiausiai atsivers. Visagalis, jei reikės, supurtys tautas, kad jos taptų nuolankios ir imtų klausytis gyvojo Dievo tarnų. Įvyks visa tai, kas turi įvykti.“9

Šiuo metu prezidentas Tomas S. Monsonas yra gyvasis Viešpaties pranašas žemėje. Labai jį mylime, palaikome jį ir meldžiamės už jį! Kiek visko iš jo išmokome! Pagalvokite apie tai. Būdamas 22-ejų jis buvo pašauktas vyskupu. Jo apylinkėje buvo apie 80 našlių. Būdamas dar gležnų 36-erių jis buvo pašauktas apaštalu. Savo gyvenime prezidentas Monsonas vadovavosi tokiu moto: „Jei Viešpačiui reikia ką nors padaryti, tai noriu, jog Jis žinotų, kad gali tą darbą patikėti Tomui Monsonui“.10

Jis mums parodė, kaip reikia ištiesti pagalbos ranką ir gelbėti pavienius asmenis. Savo pavyzdžiu jis parodė, kad rūpinimasis žmonėmis yra visada svarbiau, nei laiko, susirinkimų ar darbotvarkės tvarkymas.

Prezidentas Monsonas visą savo gyvenimą po ilgos darbų dienos namo traukdavo pačiais įvairiausiais maršrutais. Kartais jis užsukdavo į ligoninę paguosti sielvartaujančių. Kitomis dienomis jis užsukdavo į konkrečius namus. Labai dažnai jo netikėtas pasibeldimas į duris būdavo pasitinkamas apsiverkusio žmogaus, sakančio kažką panašaus į tai: „Iš kur jūs sužinojote apie mūsų dukters mirties metines?“ arba „Iš kur jūs žinote, kad šiandien mano gimtadienis?“

Visą savo gyvenimą prezidentas Monsonas nuosekliai demonstravo dvi esmines savybes, kurios Dievo pranašus daro nepaprastais vadovais: Pirma, jis rodė pirmųjų dviejų didžiųjų įsakymų pavyzdį – mylėti Dievą visa savo siela ir mylėti savo artimus, Dievo vaikus, taip, kaip mylime save. Antra, kiekvienas pranašas žino, kaip gauti apreiškimą ir nedelsiant veikti sulig jo gavimu. Prezidentas Tomas S. Monsonas yra teisingo vadovavimo įkūnijimas.

Dievo pranašai turi daug bendrų savybių. Viena jų: visi pranašai supranta dieviško įstatymo svarbą. Dieviško įstatymo pažinimas bei efektyvus, teisus vadovavimas eina išvien. Kuo daugiau Dievo įstatymų pažinosite, – o svarbiausia, kaip laikysitės jų, – tuo efektyvesnis bus jūsų teisus vadovavimas.

Kai dar buvau jaunas medicinos studentas, kruopštus žmogaus anatomijos studijavimas mane įtikino Dievo buvimu. O supratęs, kad kūnas yra Dievo kūrinys, ėmiau vis labiau domėtis to kūno funkcijas valdančiais Dievo įstatymais arba dėsniais. Ilgas valandas leisdamas laboratoriniuose tyrimuose vėliau sužinojau, kokiam dėsniui paklūsta širdies plakimas. Vėliau sužinojau, kad širdies plakimą galima saugiai laikinai sustabdyti sudėtingesnėms chirurginėms operacijoms palengvinti. Tai galima atlikti pakeičiant į širdį paduodamame kraujyje esančio natrio/kalio proporcijas. Vėliau, kai širdis vėl pradedama maitinti krauju su normalia natrio/kalio proporcija, širdis vėl ims plakti normaliai. Šie atradimai pasiteisino kaip numatytini, patikimi ir pakartotini.

Neseniai turėjau progą tai paaiškinti medicinos mokyklos auditorijoje. Ten buvęs išsimokslinęs profesorius manęs paklausė: „O jeigu tai nesuveiks?“ Atsakiau: „Tai visada suveikia! Tai vyksta pagal dievišką įstatymą arba dėsnį“.

Dieviškasis įstatymas yra nepaneigiamas ir neatmetamas. Dieviškojo įstatymo negalima paneigti ar kvestionuoti. O jei Dievo įstatymams paklūstama, visuomet gaunami atitinkami palaiminimai! Palaiminimai visuomet susiję su tuo, kokiam įstatymui paklūstama.11

Egzistencialistai gali aiškinti; reliatyvistai gali racionalizuoti savo ribotomis realybės pažiūromis – kad tiesa priklauso nuo subjektyvios patirties, – tačiau įstatymai yra įstatymai! Dievo tiesa tikrai yra tikra! Ką Dievas sako esant tiesa, yra tiesa! O ką Jis sako esant negerai, yra negerai!

Štai kodėl jums būtina žinoti Dievo įstatymus. Jais valdoma ši Visata ir galybė kitų. Dieviškų įstatymų laužymas nevyksta be pasekmių. Net jei mums sopa širdis dėl tų, kurie laužo Dievo įstatymus, bausmę atlikti reikia. Dieviškam įstatymui reikia paklusti.

Tai išmokau būdamas prezidento Spenserio V. Kimbolo chirurgu. Kai jam implantuotas širdies stimuliatorius staiga ėmė nebeveikti, prezidentas Kimbolas vėl atėjo pas mane prašyti pagalbos. Tačiau pirmiausia jis paprašė jam suteikti kunigystės palaiminimą. Po palaiminimo, kuriame buvo pažadėta apie jo stimuliatoriaus sutvarkymą, jis tarė man: „O dabar gali daryti visa tai, ko reikia, kad šis palaiminimas taptų realybe“.

Ėmiausi operacijos. Elektrą iš stimuliatoriaus į širdį perduodančiame laidelyje pastebėjau pažeistą izoliaciją. Man pakeitus pažeistą laidelį, stimuliatorius netrukus ėmė vėl veikti, o prezidento Kimbolo širdis vėl ėmė plakti normaliai. Elektros perdavimo dėsnio negalima apeiti net ir kalbant apie Dievo pranašą.

Tikrai, prezidentas Kimbolas buvo Dievo pranašas. Jis buvo mano mentorius, kai aš akylai jį stebėdavau įvairių ligų atvejais ir kaip intensyviai ir giliai jis studijuoja siekdamas apreiškimo. Mano meilė jam yra beribė!

Nors pasaulis skendi netikrume, tačiau jūsų širdyje ir prote neturi būti netikrumo dėl to, kas yra tikra, o kas ne. Netikrumas atsiranda dėl netikslios ar nežinomos informacijos. Būdamas apaštalu meldžiu jūsų mokytis apie neatšaukiamus Dievo įstatymus. Mokykitės apie juos mokymusi ir tikėjimu. Be viso kito tai taip pat reiškia, kad „gyvensite kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos“.12

Melskitės, kad atskirtumėte Dievo įstatymus nuo žmonių filosofijų, įskaitant tas suktas priešininko apgavystes. Nuo amžių pradžios Liuciferis tobulina savo amatą. Jis įgudusiai blaško, iškraipo, vilioja ir klaidina. Meldžiu jūsų jo suktų žabangų vengti lyg vengtumėte maro!

Šėtono sumanyti spąstai yra skirti tik tam, kad taptumėte nelaimingi, dvasiškai įkalinti ir mirę.13 Tokia tiesa išaiškėja kiekvieną kartą. Liūdnos Liuciferio vilionių pasekmės yra visuomet nuspėjamos, patikimos, pasikartojančios ir dėl jų gailimasi.

Ir priešingai – pažadu jums, kad laikydamiesi Dievo įsakymų ir gyvendami pagal Jo įstatymus tapsite vis laisvesni. Ši laisvė atskleis jums jūsų dievišką prigimtį ir leis jums asmeniškai suklestėti. Tapsite laisvi nuo nuodėmės naštos. Tapsite laisvi būti savimi – efektyviu ir teisiu vadovu. Tapsite pasiruošę vadovauti žodžiu ir pavyzdžiu, kad ir kur jūsų prireiktų. Laimei, palaiminimai už Dievo įsakymų laikymąsi taip pat yra nuspėjami, patikimi ir pasikartojantys.

Būdami Jo atstatytosios Bažnyčios nariai žinome, kad Jėzus Kristus, mūsų Mokytojas, yra mūsų didžiausias Mentorius. Kaip tikrieji Tūkstantmečio vaikai jūs gimėte tam, kad būtumėte tikraisiais Jėzaus Kristaus mokiniais. Tiesą pasakius, vienintelis būdas būti tikruoju Tūkstantmečio vaiku yra būti vienu iš Jo tikrųjų mokinių!

Kaip galite tobulinti savo mokinystę? Turiu jums padėsiantį kvietimą, – labiau jau užduotį, – jei nuspręsite jį priimti. Jau nuo šio vakaro dalį kiekvienos savo savaitės laiko pašvęskite studijavimui apie viską, ką Jėzus pasakė ir padarė Senojo Testamento liudijime, nes Jis yra Senojo Testamento Jehova. Studijuokite Jo įstatymus, užrašytus Naujajame Testamente, nes Jis yra Naujojo Testamento Kristus. Studijuokite Jo doktriną Mormono Knygoje, nes nėra kitos Raštų knygos, kurioje būtų aiškiau apreikšta Jo misija ir Jo tarnystė. Be to, studijuokite Jo žodžius Doktrinoje ir Sandorose, nes Jis ir toliau moko Savo žmones šiame Evangelijos laikotarpyje.

Galbūt tai pasirodys per didelė užduotis, tačiau raginu jus ją priimti. Jei imsitės mokytis visko, ką tik galite, apie Jėzų Kristų, pažadu jums, kad jūsų meilė Jam ir Dievo įstatymams ims augti tiek, kiek dabar net neįsivaizduojate. Jums taip pat pažadu, kad sustiprės jūsų gebėjimas nusigręžti nuo nuodėmės. Stipriai išaugs jūsų troškimas laikytis įsakymų. Jums taps lengviau atsiriboti nuo pramogų ir pinklių tų, kurie šaiposi iš Jėzaus Kristaus pasekėjų. Jums padės teminės rodyklės temoje „Jėzus Kristus“ esančios nuorodos.14

Studijuokite viską apie tai, kas Jėzus Kristus yra, ir tai darykite pamaldžiai bei energingai siekdami suprasti, ką jums asmeniškai reiškia kiekvienas iš Jo titulų ir vardų. Pavyzdžiui, Jis tikrai yra jūsų Užtarėjas pas Tėvą. Jis jus užtars. Jis užstos jus. Jis kalbės jūsų labui kiekvieną kartą, kai jūs rinksitės būti panašesni į Jį.15

Susipažinkite su Juo studijuodami viską, ko Jis ir toliau moko per Savo gyvuosius pranašus ir apaštalus. Studijuokite „Šeima. Pareiškimas pasauliui“. Studijuokite pareiškimą „Gyvasis Kristus“. Abu šie pareiškimai yra gauti per apreiškimą. Įdėkite juos į internetą ir ten, kur kasdien juos matytumėte.

Tie apreikšti žodžiai yra tai, kuo tiki kiekvienas tikrasis pastarųjų dienų šventasis. Melskite paliudijimo, kad tos tiesos – tai dieviškas įstatymas. Mokykitės tas tiesas išsakyti savo pačių žodžiais. Praktikuokitės! O tada pasimelskite ir ieškokite progų pakalbėti apie savo įsitikinimus. Jei tai darysite, didės jūsų gebėjimas vadovauti ir turėti teisią įtaką.

Kažkada ateityje jūs prisistatysite Gelbėtojui. Buvimas Jo šventoje akivaizdoje jus sujaudins iki ašarų. Jums ims stigti žodžių atsidėkoti Jam už jūsų nuodėmių apmokėjimą, už atleidimą jums dėl visų negražių poelgių su kitais, už išgydymą nuo šio gyvenimo sužeidimų ir neteisybių.

Jūs dėkosite Jam už pastiprinimą atliekant tai, kas atrodė neįmanoma, už jūsų silpnybių pavertimą stiprybėmis ir už tai, kad jums tapo įmanoma amžinai gyventi kartu su Juo ir jūsų šeima. Jo identitetas, Jo Apmokėjimas ir Jo savybės jums taps asmeniškos ir realios.

Bet jums nebūtina laukti iki tol. Jau dabar rinkitės būti vienu iš Jo tikrųjų mokinių. Būti tikrai Jį mylinčiu, tikrai norinčiu tarnauti ir vadovauti taip, kaip Jis.16

Esame Jo žmonės! Esame sudarę sandorą nešti Evangelijos žinią kiekvienai tautai, giminei, kalbai ir liaudžiai. Tikslingai stengdamiesi tapti teisiais vadovais kartu visi giedokime „Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge“.17

O dabar, kaip vienas iš Jo apaštalų, pasitelkdamas tuos raktus, kiekvienam iš jūsų palieku po palaiminimą. Laiminu jus, kad mokytumėtės Dievo įstatymų ir pagal juos gyventumėte. Laiminu jus, kad būtumėte geri tikrojo Jėzaus Kristaus mokinio pavyzdžiai tiek žodžiais, tiek ir darbais. Laiminu jus, kad būtumėte laisvi nuo nuodėmės, gerumą ir šviesą spinduliuotumėte taip, kad paskatintumėte kitus norėti pažinti ir pajusti jūsų šviesos šaltinį. Laiminu, kad jums sektųsi jūsų mokslo ir karjeros siekiuose. Laiminu, kad susirastumėte dorybingą porininką ir juo rūpintumėtės. Laiminu, kad kiekvienas jūsų būtumėte teisūs vadovai savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir Bažnyčioje.

Jus taip laiminu ir pareiškiu, kad Dievas yra gyvas! Jėzus yra Kristus! Tai yra Jo Bažnyčia! Tai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Leidimas anglų kalba patvirtintas: 10/16. Vertimas patvirtintas: 10/16. „Prophets, Leadership, and Divine Law“ vertimas. Lithuanian. PD60002798 156

Rodyti nuorodas

  Išnašos

 1.  

  1. Žr. ApD 17:11; Almos 32:6.

 2.  

  2. Žr. LDS.org. „Evangelijos bibliotekos“ programėlėje taip pat rasite įvairios pagalbinės medžiagos studijavimui.

 3.  

  3. Žr. Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: Father, Surgeon, Apostle (2003), 165.

 4.  

  4. Žr. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 197–227.

 5.  

  5. Harold B. Lee letter to Ezra Taft Benson, in Dew, Ezra Taft Benson, 224.

 6.  

  6. Žr. 2 Nefio 27:20–21.

 7.  

  7. Ezra Taft Benson, in Dew, Ezra Taft Benson, viii.

 8.  

  8. Žr. Condie, Russell M. Nelson, 279.

 9.  

  9. Gordon B. Hinckley, “Look to the Future,” Ensign, Nov. 1997, 68.

 10.  

  10. Asmeninis pokalbis su prezidentu Tomu S. Monsonu.

 11.  

  11. Žr. Doktrinos ir Sandorų 130:20–21.

 12.  

  12. Doktrinos ir Sandorų 84:44.

 13.  

  13. Žr. 2 Nefio 2:27.

 14.  

  14. Žr. Teminė rodyklė, „Jėzus Kristus“. Be teksto po šia stambia antrašte yra dar 57 su Juo susijusios paantraštės. Jei jūsų Raštai yra ne anglų kalba, naudokitės Raštų rodykle. Tegul ši medžiaga tampa jūsų pagrindine asmenine mokymo programa.

 15.  

  15. Žr. 3 Nefio 27:27.

 16.  

  16. Abinadis savo neteisiuosius suėmėjus perspėjo: „Jūs neatvėrėte savo širdžių supratimui“ (Mozijo 12:27). Šią savybę galite pamatyti tarp jūsų kartos disidentų.

 17.  

  17. „Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge“, Giesmės, nr. 137.