Pravieši, vadība un dievišķais likums

Vakars ar prezidentu Raselu M. Nelsonu

Vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem • 2017. gada 8. janvārī • Brigama Janga universitāte


 

Mani mīļotie brāļi un māsas, es nododu jums Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma sveicienus un mīlestības apliecinājumus. Mēs pateicamies, ka šovakar esat kopā ar mums un sagatavojat savu sirdi un prātu, lai tiktu garīgi mācīti.1

Kopš 2016. gada, kad jūs uzrunāju šajā vispasaules svētbrīdī, daudzus no jums esmu sastapis, ceļojot uz Japānu, Filipīnām, Ķīnu, Kanādu, Angliju, Velsu, Vāciju, Itāliju, Spāniju un daudzviet Amerikas Savienotajās Valstīs.

Pagājušajā gada septembrī man bija neaizmirstama pieredze ar elderu M. Raselu Balardu un citiem Baznīcas vadītājiem, kad devāmies uz Batonrūžu, Luiziānā, lai satiktu cilvēkus pēc postošiem plūdiem. Svētdienā katrs no mums noturēja četras lielas Svētā Vakarēdiena sanāksmes — vienu cietušajiem un trīs brīvprātīgajiem, kuri bija ieradušies no daudziem štatiem, lai palīdzētu. Šīs fotogrāfijas sniedz ieskatu, kā sabata dienā izskatījās šīs grupas, kurās simtiem cilvēku bija uzvilkuši mūsu zīmola — Mormoņu izpalīdzīgās rokas — t-kreklus.

Ievērojiet laimīgos jaunos vīriešus un sievietes, kas bija atstājuši savas mājas, lai palīdzētu līdzcilvēkiem, kurus nepazīst, Luiziānas ļoti karstajā vasaras svelmē, un kuri Sabatā ieturēja pauzi, lai pielūgtu To Kungu. Kad es skatījos uz šo brīnišķīgo, brīvprātīgo darbinieku grupām, no kuriem lielākā daļa bija jūsu vecumā, mani pārņēma spēcīga sajūta, ka es raugos uz vīriešiem un sievietēm, kuri ļoti drīz kļūs par šīs Baznīcas vadītājiem.

Tāpēc šovakar, iztēlojoties jūsu sapulcēšanos visā pasaulē, es vēlos izcelt un runāt par šo gūto iespaidu. Jūs esat nākotnes vadītāji Tā Kunga Baznīcā! Vai esat gatavi uzņemties vadības grožus?

Kad pirms gada jūs uzrunāju, es jūs aicināju kļūt par īstu Tūkstošgades paaudzi, par kādu jums ir jākļūst. Jums ir jāpalīdz sagatavot pasauli Glābēja Tūkstošgades valdīšanai, palīdzot sapulcināt izredzētos no četrām zemes pusēm, lai visi, kuri to izvēlas, varētu saņemt Jēzus Kristus evaņģēliju un visas tā svētības. Šovakar es vēlos runāt ar jums par to, jūs varat sagatavoties.

Pirmkārt, koncentrējieties uz jūsu laulību un ģimeni. Ļaujieties pamudinājumiem, kurus saņēmāt, klausoties „Tantes Vendijas” četrās patiesībās par mīlestību un laulību.

Jūsu pienākums — palīdzēt Tam Kungam sapulcināt izredzētos no morālā haosa un daudzajiem grēkiem, kas mūs ieskauj, ir liels uzdevums. Lucifers un viņa sekotāji izmanto visa veida tehnoloģijas un komunikācijas, lai izplatītu melus par dzīvi un par patieso laimes avotu. Tāpēc, lai paveiktu to, ko esat ieradušies uz Zemes izdarīt, jūsu paaudzei ir nepieciešams iegūt vislabākās vadības prasmes.

Par laimi, mums ir lieliski paraugi, kuriem sekot! Lai gan pasaulē cilvēki vairāk tiecas analizēt līderības īpašības tādiem vīriešiem un sievietēm kā Napoleons, Žanna d’Arka, Džordžs Vašingtons, Mahatma Gandijs, Māte Terēze un citiem, es uzskatu, ka labākie vadītāji visos laikos ir bijuši Dieva pravieši.

Līdz šim brīdim Tas Kungs ir izvēlējis 16 vīriešus, lai tie vadītu Viņa Baznīcā, kas ir atjaunota šajā laiku atklāšanā — šajā kulminējošajā laiku atklāšanā pasaules vēsturē. Personīgi esmu pazinis 10 no šiem 16 vīriešiem. (Tas pasaka par manu vecumu vairāk nekā jebkas cits. Pateikšu to šādi: es vairāk nepērku zaļus banānus.)

Ja jūs patiešām vēlaties kļūt par īstu Tūkstošgades paaudzi, es jūs mudinu studēt šo 16 Dieva praviešu dzīves un mācības.2 Šī mācīšanās mainīs jūsu dzīvi. Vai drīkstu dalīties dažos vadības principos, ko esmu mācījies no viņiem?

Prezidents Džozefs Fīldings Smits, 10. Baznīcas prezidents, dzīvoja tikai dažu māju attālumā no manas bērnības mājas. Viņa divi jaunākie dēli bija mani bērnības draugi. Viņi bieži mani ielūdza ciemos.

Prezidents Smits bija Baznīcas prezidents 1971. gadā, kad es tiku aicināts par Svētdienas skolas vispārējo prezidentu. Kad mana nelaiķa sieva, Dancela, un es vēlāk tajā gadā devāmies viņam līdzi uz pirmo reģiona konferenci, kas notika Mančestrā, Anglijā, es guvu spēcīgu efektīva vadītāja mācību, kad prezidents Smits lūdza atskaites no Augstākajiem pilnvarotajiem, kuri bija sapulcējušies mazā istabā pirms konferences.

Kad visi bija runājuši, tā vietā, lai sniegtu diktatoriskus norādījumus, prezidents Smits cieņpilni aicināja mācīties no viņa 94 gadu laikā gūtās gudrības, jo viņš pauda savu mīlestību un sirsnīgo vēlēšanos viņiem palīdzēt. Es apbrīnoju šī vadītāja spēku, paužot savu mīlestību un pārliecību viņa cilvēkiem. Pēc reģiona konferences, kad mēs izteicām prezidentam Smitam komplimentus par viņa lielisko vēstījumu, viņš vienkārši atbildēja: „Es neatbraucu, lai ciestu neveiksmi.”3

Viņam bija ticība, ka Tas Kungs vadīs šo darbu, kamēr prezidents Smits izdara visu, kas ir viņa spēkos, lai turpinātu virzīt šo darbu uz priekšu. Ticība, lūgšana, mācīšanās un smags darbs veido uzvaras kombināciju. Tieši tāpat kā prezidents Smits nedevās uz Angliju, lai ciestu neveiksmi, tāpat arī mūsu Tēvs nesūtīja jūs uz Zemi šajā pēdējā atklāšanā, lai ciestu neveiksmi, bet lai gūtu panākumus un, to darot, rastu prieku.

Prezidents Ezra Tafts Bensons tikai divus gadus bija viens no Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kad 1945. gada decembrī, pēc Otrā pasaules kara, prezidents Džordžs Alberts Smits aicināja elderu Bensonu vadīt Eiropas misiju. Tur bija smagi apstākļi. Kad elders Bensons misijā bija kalpojis 10 mēnešus, mīlot Baznīcas locekļus, kuru dzīvi ir satricinājis karš, viņš ceļoja pa Vāciju, Poliju, Čehoslovākiju un Skandināviju un izdalīja ēdienu, apģērbu un gultas veļu cietušajiem svētajiem.4 Viņš vairākkārt saskārās ar šķietami nepārvaramiem šķēršļiem. Tomēr viņš atkārtoti parādīja „bezbailīgu ticību Tā Kunga spēkam, pārvarot šķēršļus”.5

Četrdesmit gadus vēlāk, 1985. gada novembrī, prezidents Bensons, tajā laikā tikko ordinētais Baznīcas prezidents, norīkoja mani par jaunāko Divpadsmito locekli, lai „atvērtu durvis” Austrumeiropas valstīm, kas bija komunisma jūgā.

Es jutos nesagatavots tādam sarežģītam uzdevumam, bet prezidents Bensons jau bija iesācis šo darbu pirms manis. Kā gan es varēju neturpināt iesākto? Viņa piemērs pamudināja mani lūgt un strādāt tik cītīgi, cik spēju, un pēc tam vērot Tā Kunga brīnumaino, izpalīdzīgo roku.6

Ja kāds no mums jūtas pārlieku nomākts, mēs varam daudz mācīties no prezidenta Bensona. Astoņus gadus viņš kalpoja kā apustulis un līdztekus strādāja par Amerikas Savienoto Valstu lauksaimniecības ministru prezidenta Dvaita D. Eizenhauera valdībā.

Kā viņš tika galā? Šie ir viņa vārdi: „Es strādāju tik cītīgi, cik spēju, un darīju visu, kas bija manos spēkos. Un es centos turēt baušļus. Tad es ļāvu Tam Kungam izdarīt atlikušo.”7 Mums būtu jādzīvo pēc šāda parauga.

Prezidents Gordons B. Hinklijs bija dinamisks vadītājs, kura pamācības Baznīcas pārvaldībā bija unikālas. Pirms viņš sāka kalpot par Baznīcas 15-to prezidentu, viņš bija padomnieks trim iepriekšējiem prezidentiem. Kad, būdams jauns vīrietis, viņš atgriezās no savas misijas Anglijā, viņš sāka strādāt Baznīcā, veicot dažādus darbus, — vienmēr Augstākā prezidija un Divpadsmito kvoruma vadībā. Vairākkārt viņam lūdza atrisināt nozīmīgus izaicinājumus. Piemēram, prezidents Deivids O. Makeijs norīkoja brāli Hinkliju noskaidrot, kā endaumenta priekšrakstu iestrādāt filmā tā, lai tiktu nodrošināts nepieciešamais tulkojums augošajai Baznīcai.

Prezidents Hinklijs bija izcils orators. Viņš pārliecinoši runāja par evaņģēliju ar ikvienu, sākot no rūdītiem žurnālistiem līdz pasaules līderiem. Es pieredzēju, kā tika mīkstināta Mihaila Gorbačova sirds. Viņš bija Padomju Savienības prezidents, kas sākumā nevēlējās tikties ar prezidentu Hinkliju viņa birojā. Tā vietā Gorbačava kungs vēlējās, lai prezidents Hinklijs ierastos Gorbačova viesnīcas numuriņā. Taču, kad viņi satikās Baznīcas galvenajā pārvaldē, prezidents Hinklijs norādīja uz skaisto sienas apšuvumu no čerkasiešu riekstkoka Augstākā prezidija padomes telpā. Kad prezidents Hinklijs pateica Gorbačovam, no kurienes nākuši šie kokmateriāli, Gorbačova kungs bija pārsteigts! Šie kokmateriāli bija iegūti Krievijā, tieši tajā reģionā, kur viņš piedzima!8 Viņa garastāvoklis uzreiz uzlabojās.

Prezidents Hinklijs bija nebeidzams optimists, jo viņam bija pilnīga ticība Tam Kungam. Gandrīz 13 savas prezidentūras gadu laikā, viņš vadīja Baznīcu cauri ievērojamam inovāciju periodam, ieskaitot mazāku tempļu projektēšanu, Konferenču centra uzcelšanu, paziņojumus par 79 jauniem tempļiem un iesvētītiem vai jauniesvētītiem 95 no 124 tempļiem, kas tolaik bija pieejami apmeklētājiem. Prezidenta Hinklija vīzija un tas, ko viņš no sevis pieprasīja šīs vīzijas dēļ, nezināja robežas.

Prezidents Hinklijs bija autoritāte attiecībā uz Baznīcas vēsturi. Viņš bija arī gaišreģis. Viņš bija bezbailīgs, pasludinot nākotni. Ieklausieties viņa vārdos: „Šis [Kristus] darbs virzīsies uz priekšu, varenībā un spēkā piepildot visu Zemi. Durvis, kas šobrīd ir aizvērtas evaņģēlija sludināšanai, tiks atvērtas. Ja tas būs nepieciešams, Visuvarenais satricinās nācijas un piespiedīs cilvēkus būt pazemīgiem un uzklausīt dzīvā Dieva kalpus. Tiks īstenots viss nepieciešamais.”9

Tagad prezidents Tomass S. Monsons ir pašreizējais Tā Kunga pravietis šeit, uz Zemes. Mēs viņu mīlam, atbalstām un lūdzam par viņu! Mēs esam daudz mācījušies no viņa! Padomājiet par to. Viņu aicināja par bīskapu 22 gadu vecumā. Viņa bīskapijā bija 80 atraitnes. Viņu aicināja par apustuli jau 36 gadu vecumā. Prezidents Monsons ir dzīvojis saskaņā ar šādu moto: „Ja Tam Kungam vajag kaut ko izdarīt, es gribu, lai Viņš zina, ka var rēķināties, ka Toms Monsons to izdarīs.”10

Viņš mums ir parādījis, kā sniegties pretī un glābt katru individuālu cilvēku. Ar savu piemēru viņš mums ir mācījis, ka parūpēties par cilvēkiem vienmēr ir svarīgāk nekā laika pārvaldība, sanāksmes vai plāni.

Savā dzīvē prezidents Monsons pēc garas darbadienas bieži ir devies uz mājām pa neplānotu maršrutu. Dažreiz viņš apmeklēja slimnīcu, lai mierinātu nelaimē nonākušos. Citreiz viņš tika vadīts apmeklēt konkrētus cilvēkus. Bieži vien uz viņa negaidīto klauvējienu pie durvīm ir atbildējis raudošs cilvēks, jautājot: „Kā jūs zinājāt, ka ir pagājis tieši viens gads pēc mūsu meitas nāves?” vai: „Kā jūs zinājāt, ka šodien man ir dzimšanas diena?”

Visu savu mūžu prezidents Monsons konsekventi ir demonstrējis divas būtiskas īpašības, kas Dieva praviešus padara par ievērojamiem vadītājiem: Pirmkārt, viņš ir lielisks paraugs tam, kā turēt divus augstākos baušļus — mīlēt Dievu no visas savas sirds un mīlēt savus tuvākos, Dieva bērnus, kā mīlam paši sevi. Otrkārt, katrs pravietis zina, kā saņemt atklāsmes un, kad tās ir saņemtas, kā ātri uz tām reaģēt. Prezidents Tomass S. Monsons ir taisnīga vadītāja iemiesojums.

Dieva praviešiem ir daudz kopīgu īpašību. Viena no tām — katrs pravietis saprot dievišķā likuma nozīmību. Zināšanas par dievišķo likumu un efektīvu, taisnīgu vadību ir cieši saistītas. Jo vairāk Dieva likumus jūs zināt — un vēl svarīgāk ir tas, kā jūs dzīvojat pēc tiem, — jo efektīvāka būs jūsu taisnīgā vadība.

Kad es biju jauns medicīnas students, manas sarežģītās studijas par cilvēka ķermeni pārliecināja mani, ka Dievs dzīvo. Un, kad es uzzināju, ka ķermenis ir Dieva radīts, es kļuvu aizvien ieinteresētāks Dieva likumos, kas regulē ķermeņa funkcijas. Izmantojot plašos laboratorijas pētījumus, es vēlāk apguvu likumus, kas regulē sirds pukstēšanu. Turklāt es uzzināju, ka sirds pukstēšanu var droši īslaicīgi apstādināt, lai atvieglotu delikātu ķirurģisko iejaukšanos. To var izdarīt, mainot nātrija/kālija proporcijas asinīs, kas tiek pievadītas sirdij. Pēc tam, kad sirds tiek pabarota ar normālu nātrija/kālija asiņu proporciju, sirds atkal sitas normāli kā parasti. Šie atklājumi izrādījās paredzami, droši un atkārtojami.

Nesen man bija iespēja to izskaidrot medicīnas skolas klasei. Mācīts profesors, kurš bija klāt, man jautāja: „Bet ko tad, ja tas nenostrādā?” Es atbildēju: „Tas vienmēr strādā! Tas strādā saskaņā ar dievišķu likumu.”

Dievišķais likums ir neapstrīdams un neapgāžams. Dievišķo likumu nevar noliegt vai apstrīdēt. Un, kad Dieva likumi tiek ievēroti, attiecīgas svētības vienmēr no tā izriet! Svētības vienmēr ir saistītas ar paklausību attiecīgajam likumam.11

Eksistenciālisti var skaidrot; relatīvisti var racionalizēt par savu šauro realitātes skatījumu — ka patiesība ir tikai subjektīva pieredze, — likumi ir likumi! Dieva patiesība patiešām ir patiesība! Ko Dievs saka, ka tas ir pareizi, tas ir pareizi! Un, par ko Viņš saka, ka tas ir nepareizi, tas ir nepareizi!

Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūs zināt Dieva likumus. Tie kontrolē šo un citus Visumus. Kad dievišķie likumi tiek pārkāpti, tam ir sekas. Pat tad, ja mūsu sirdis sāp par tiem, kas pārkāpj Dieva likumus, sods ir jāsamaksā. Dievišķajam likumam ir jāklausa.

Es to iemācījos, būdams prezidenta Spensera V. Kimbala ķirurgs. Kad viņa sirdī implantētais elektrokardiostimulators pēkšņi pārstāja funkcionēt, prezidents Kimbals atgriezās pie manis pēc palīdzības. Taču pirmkārt viņš palūdza man dot viņam priesterības svētību. Pēc svētības, kas apsolīja korekciju viņa neveiksmīgajam elektrokardiostimulatoram, viņš man teica: „Tagad tu vari darīt visu, kas tev jādara, lai padarītu šo svētību par realitāti.”

Es uzsāku operāciju. Vados, kas pārvadīja elektrību no elektrokardiostimulatora uz viņa sirdi, es atradu robu izolācijā. Kad es nomainīju bojāto vadu, elektrokardiostimulators nekavējoties atkal sāka strādāt, ļaujot prezidenta Kimbala sirdij pareizi pukstēt. Pat Dieva pravietis nevarēja neievērot likumu, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvadi.

Patiesi, prezidents Kimbals bija Dieva pravietis. Uzmanīgi viņu vērojot, kad viņam bija dažādas slimības, un novērojot, cik intensīvi un padziļināti viņš studē, tiecoties saņemt atklāsmi, viņš bija mans mentors. Mana mīlestība pret viņu ir neizmērojama!

Kamēr pasaule ir pilna ar šaubām, nevajadzētu būt šaubām jūsu sirdī un prātā par to, kas ir patiesība un kas nav. Šaubas ir dzimušas no nepilnīgas vai nezināmas informācijas. Kā apustulis, es lūdzu jūs mācīties Dieva negrozāmos likumus. Mācieties, tos studējot, — un ar ticību. Cita starpā, tas nozīmē — „[dzīvot] ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes”.12

Lūdziet, lai spētu izšķirt starp Dieva likumiem un cilvēku filozofijām, tostarp pretinieka veiklajiem viltojumiem. Mūžības laikā Lucifers ir izsmalcinājis savas prasmes. Viņš ir prasmīgs ar uzmanības novēršanu, sagrozīšanu, maldināšanu un nepareiziem norādījumiem. Es lūdzu jūs izvairīties no viņa viltīgajām cilpām, kā jūs izvairītos no mēra!

Sātana veidotā ievilināšana var atnest jums tikai bēdas, garīgo gūstu un nāvi.13 Tā tas ir katru reizi. Bēdīgās sekas, piekāpjoties Lucifera kārdinājumiem, ir paredzamas, drošas, atkārtojamas un nožēlojamas.

Un pretēji, es apsolu: kā jūs turat Dieva baušļus, kā jūs dzīvojat pēc Viņa likumiem, tā jūs kļūsiet aizvien brīvāki. Šī brīvība atklās jums jūsu dievišķo dabu un ļaus personiski uzplaukt. Jūs būsiet brīvi no grēka verdzības. Jūs būsiet iekšēji brīvi — efektīvi, taisnīgi vadītāji. Jūs būsiet gatavi vadīt ar pamācību un ar piemēru visur, kur būsiet nepieciešami. Par laimi, Dieva baušļu pildīšanas svētības ir arī paredzamas, drošas un atkārtojamas.

Kā Viņa atjaunotās Baznīcas locekļi, mēs zinām, ka Jēzus Kristus, mūsu Kungs, ir mūsu galvenais Mentors. Kā īsta Tūkstošgades paaudze, jūs esat dzimuši, lai būtu patiesi Jēzus Kristus mācekļi. Patiesībā vienīgais veids, kā būt par īstu Tūkstošgades paaudzi, ir kļūt par vienu no Viņa patiesajiem mācekļiem!

Kā jūs varat pieaugt savā māceklībā? Man jums ir aicinājums, kas palīdzēs, — patiesībā tas ir uzdevums —, ja izvēlēsities to pieņemt. Sāciet šovakar, veltot daļu sava laika katru nedēļu, lai studētu visu, ko Jēzus teica un darīja, kas ir aprakstīts Vecajā Derībā, jo Viņš ir Vecās Derības Jehova. Studējiet Viņa likumus, kas ierakstīti Jaunajā Derībā, jo Viņš ir tās Kristus. Studējiet Viņa mācību, kas ierakstīta Mormona Grāmatā, jo nav neviena Svēto Rakstu grāmata, kurā Viņa misija un Viņa kalpošana tiktu atklāta vēl skaidrāk. Un studējiet Viņa vārdus, kas ierakstīti Mācībā un Derībās, jo Viņš turpina mācīt Savus ļaudis šajā laiku atklāšanā.

Var šķist, ka tas ir liels uzdevums, bet es jūs iedrošinu to veikt. Ja jūs uzsāksit cītīgas studijas par Jēzu Kristu, es jums apsolu, ka jūsu mīlestība pret Viņu un pret Dieva likumiem pieaugs vairāk, nekā spējat šobrīd iztēloties. Es jums arī apsolu, ka pieaugs jūsu spēja — novērsties no grēka. Jūsu vēlme — turēt baušļus — ievērojami palielināsies. Jūs atklāsiet, ka spējat vieglāk atteikties no izklaides un sapīšanās ar tiem, kas izsmej Jēzus Kristus sekotājus. Lai iegūtu palīdzību, skatiet Svēto Rakstu ceļvedī atsauces zem vārda „Jēzus Kristus”.14

Būdami lūgšanu pilni un enerģiski, studējiet visu par to, kas ir Jēzus Kristus, tiecieties izprast, ko katrs Viņa tituls un vārds nozīmē personīgi jums. Piemēram, Viņš tiešām ir Aizstāvis Tēva priekšā. Viņš būs jūsu pusē. Viņš iestāsies par jums. Viņš runās jūsu vārdā katru reizi, kad jūs izvēlaties vairāk līdzināties Viņam.15

Iepazīstiet Viņu, studējot visu, ko Viņš turpina mācīt caur saviem dzīvajiem praviešiem un apustuļiem. Studējiet „Ģimene — vēstījums pasaulei” Studējiet dokumentu „Dzīvais Kristus”. Tie abi tika saņemti ar atklāsmi. Ievietojiet tos tiešsaistē un tur, kur varat tos redzēt katru dienu.

Šīm atklātajām mācībām tic katrs patiess pēdējo dienu svētais. Lūdziet pēc apliecinājuma, ka šīs patiesības ir saistītas ar dievišķo likumu. Mācieties šīs patiesības formulēt saviem vārdiem. Vingrinieties! Tad lūdziet un meklējiet iespējas, lai runātu par to, kam ticat. Ja tā darīsiet, palielināsies jūsu spēja vadīt un taisnīgi ietekmēt.

Pienāks diena, kad jūs stāvēsit Glābēja priekšā. Viņa svētajā klātbūtnē jūs būsiet saviļņoti līdz asarām. Jums būs grūti atrast vārdus, lai pateiktos Viņam par to, ka Viņš ir samaksājis par jūsu grēkiem, par to, ka Viņš jums ir piedevis nelaipnu izturēšanos pret citiem, par to, ka Viņš jūs ir dziedinājis no ievainojumiem un dzīves netaisnībām.

Jūs Viņam pateiksieties par stiprinājumu darīt neiespējamo, par jūsu vājību pārtapšanu spēkā un par jūsu iespēju dzīvot kopā ar Viņu un jūsu ģimeni mūžīgi. Viņa identitāte, Viņa Izpirkšana un Viņa īpašības jums kļūs personīgas un īstas.

Taču jums nav jāgaida. Izvēlieties tagad būt par vienu no Viņa patiesajiem mācekļiem. Esiet viens no tiem, kas patiesi mīl Viņu, kas patiesi grib kalpot un vadīt, tāpat kā Viņš to darīja.16

Mēs esam Viņa ļaudis! Mēs esam noslēguši derību — nest evaņģēlija vēsti katrai tautai, tautībai, valodai un cilvēkam. Ja mēs mērķtiecīgi strādāsim, lai kļūtu par taisnīgiem līderiem, mēs vienoti varēsim dziedāt: „Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim.”17

Tagad, kā viens no Viņa apustuļiem, atsaucoties uz šīm atslēgām, es atstāju svētību katram no jums. Es jūs svētu, lai jūs mācītos Dieva likumus un dzīvotu saskaņā ar tiem. Es jūs svētu, lai jūs būtu par labu piemēru vārdos un darbos, kā patiesi Jēzus Kristus mācekļi. Es jūs svētu, lai jūs būtu brīvi no grēka, lai jūs izstarotu labestību un gaismu tādā veidā, kas piesaistītu citus vēlēties uzzināt un sajust jūsu gaismas avotu. Es jūs svētu, lai jūs gūtu panākumus izglītībā un savā profesionālajā karjerā. Es jūs svētu, lai jūs meklētu un rūpētos par savu tikumīgo dzīvesbiedru. Un es svētu, lai katrs no jums būtu par taisnīgu vadītāju jūsu ģimenē, kopienā, valstī un Baznīcā.

Es jūs svētu un pasludinu, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Šī ir Viņa Baznīca! Šo es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Angļu val. teksta apstiprinājums: 10/16. Tulkojuma apstiprinājums: 10/16. „Prophets, Leadership, and Divine Law” tulkojums. Latvian. PD60002798 153

Rādīt atsauces

  Atsauces

 1.  

  1. Skat. Ap. d. 17:11; Almas 32:6.

 2.  

  2. Skat. LDS.org. Evaņģēlija bibliotēkā (Gospel Library) ir ļoti daudz resursu, kas jums palīdzēs studēt.

 3.  

  3. Skat. Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: Father, Surgeon, Apostle (2003), 165. lpp.

 4.  

  4. Skat. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 197.–227. lpp.

 5.  

  5. Harolda B. Lī vēstule Ezram Taftam Bensonam, citēts Dew, Ezra Taft Benson, 224. lpp.

 6.  

  6. Skat. 2. Nefija 27:20–21.

 7.  

  7. Ezra Taft Benson, citēts Dew, Ezra Taft Benson, viii.

 8.  

  8. Skat. Condie, Russell M. Nelson, 279. lpp.

 9.  

  9. Gordon B. Hinckley, „Look to the Future”, Ensign, 1997. g. nov., 68. lpp.

 10.  

  10. Privāta saruna ar prezidentu Tomasu S. Monsonu.

 11.  

  11. Skat. Mācības un Derību 130:20–21.

 12.  

  12. Mācības un Derību 84:44.

 13.  

  13. Skat. 2. Nefija 2:27.

 14.  

  14. Skat. Svēto Rakstu ceļvedī — „Jēzus Kristus”. Papildus tekstam, kas ir zem šī virsraksta, ir vēl 57 apakšvirsraksti par Viņu. Svētajos Rakstos, kas nav angļu valodā, izmantojiet sadaļu — Svēto Rakstu ceļvedis. Padariet šo resursu par jūsu galveno mācību materiālu.

 15.  

  15. Skat. 3. Nefija 27:27.

 16.  

  16. Abinadijs brīdināja savus netaisnīgos sagūstītājus: „Jūs neesat savās sirdīs centušies saprast” (Mosijas 12:27). Šī iezīme ir raksturīga arī jūsu paaudzei.

 17.  

  17. „Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim”, Garīgās dziesmas, nr. 153.