Devosyon Nwèl 2016 Premye Prezidans lan

 
LIGadeTelechaje

Entire Meeting

Gade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Oh, Come, All Ye FaithfulKè Tabènak Mòmon anGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

 Eldè Dallin H. OaksGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

And the Glory of the Lord, from MessiahKè Tabènak Mòmon anGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

 Èldè Craig C. ChristensenGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Whence Is That Goodly Fragrance Flowing?Kè Tabènak Mòmon anGade
 Douglas D. HolmesGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Wexford CarolKè Tabènak Mòmon anGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

 Prezidan Henry B. EyringGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Douce nuit, Sainte nuitKongregasyonGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo